Skaidrumą kuriame kartu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.29

Skaidrumą kuriame kartu

Skaidrumą kuriame kartu
Skaidrumas – viena iš kertinių Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veiklos politiką formuojančių vertybių. Kad visuomenė imtų labiau pasitikėti NMA, reikalingos ne tik jos darbuotojų, bet ir pareiškėjų, paramos gavėjų pastangos. Kartu įveikiant netoleruotiną elgesį didėja galimybės pasiekti gerų rezultatų, gerėja viešojo administravimo kokybė.
 
Puoselėdami skaidrumą, kviečiame atkreipti dėmesį į pagrindines nuostatas, kuriomis rekomenduojame vadovautis bendraujant su NMA darbuotojais:
  • nesiūlykite dovanų už darbuotojų atliekamas pareigas;
  • atkreipkite dėmesį, kad valstybės tarnyboje dovanos gali būti teikiamos ir priimamos tik oficialiai pagal įstatymus;
  • norimas įteikti gėrybes už gerą NMA darbuotojų darbą raginame paaukoti ar atiduoti vargstančioms šeimoms, seneliams, neįgaliesiems ir kt., taip bus išvengta nepatogių situacijų;
  • vadinamos „dovanos“, „atsidėkojimai“, „lauktuvės“ ir pan. vertinamos kaip kyšis;
  • atminkite, kad už neteisėtą atlygį yra numatyta griežta atsakomybė ir duodančiam, ir jį imančiam;
  • žinokite, kad net pažadas, susitarimas, provokavimas, reikalavimas, siūlymas priimti kyšį ar tarpininkavimas yra laikomas nusikaltimu;
  • apie iš Jūsų reikalaujamus pinigus ar kitas vertybes, prašymus atlikti kitokius neteisėtus veiksmus praneškite NMA „Pasitikėjimo linija“ arba informuokite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą ar kitas teisėsaugos institucijas tel. 112;
  • savo skaidriu elgesiu rodykite pavyzdį kitiems.
Skaidriam paramos administravimui – „Pasitikėjimo linija“
 
NMA 12 metų veikianti „Pasitikėjimo linija“ padeda užtikrinti paramos administravimo ir panaudojimo skaidrumą. Ja anonimiškai gali pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai, įtarę galimai neskaidrią veiką ar korupciją veikloje, kurią vykdo arba kuruoja NMA. „Pasitikėjimo linija“ galima pranešti apie galimus piktnaudžiavimo atvejus, kai siekiama neteisėtai pasisavinti paramos lėšas, nesąžiningą paramos gavėjų elgesį, taip pat įtarus NMA darbuotojų galimai neskaidrius veiksmus ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi.
 
Dažniausiai pranešama apie su plotinėmis priemonėmis susijusius galimus pažeidimus bei neatitikimus – NMA darbuotojai informuojami apie laiku nenušienautas pievas, netinkamus gyvulių laikymo atvejus, galimus aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus. Be to, pasitaiko pranešimų apie galimai netikslų arba neteisėtą žemės ūkio naudmenų deklaravimą.
 
Norime atkreipti dėmesį, kad labai vertinama bet kokia informacija apie galimus teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejus, kai įgyvendinami investiciniai projektai. Todėl asmenys, įtariantys, kad investiciniai projektai vykdomi neskaidriai, raginami pasidalinti turima informacija.
 
Pateikti pranešimą „Pasitikėjimo linija“ galima dviem būdais: paskambinus telefonu (8 5) 260 7901, kuriame įdiegta automatinio atsakiklio funkcija, arba elektroniniu būdu – NMA svetainėje užpildžius specialią lentelę.
 
Pranešime reikėtų kuo tiksliau nurodyti galimai pažeidimą padariusio fizinio ar juridinio asmens vardą bei pavardę arba įmonės pavadinimą, tikslų adresą arba teisingą vietovės, kurioje pastebėtas galimas pažeidimas, pavadinimą. Taip pat svarbu, kaip galima smulkiau papasakoti apie pastebėtą pažeidimą. Išsami informacija padėtų greičiau reaguoti į situaciją, nustatyti pažeidėjus ir patikrinti.
 
Pranešdami apie neskaidrius atvejus, Jūs padėsite skaidriai ir teisėtai administruoti Lietuvos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei skirtą paramą.
 
Primename, kad Lietuvos teisės aktai draudžia šmeižti asmenis, pateikti tikrovės neatitinkančią ar asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 29 d. 08:38