Skaidriam paramos administravimui – Pasitikėjimo linija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.15

Skaidriam paramos administravimui – Pasitikėjimo linija

Skaidriam paramos administravimui – Pasitikėjimo linija
Norint kuo efektyviau įsisavinti Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, itin svarbu užtikrinti paramos administravimo proceso skaidrumą. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) iniciatyva veikianti „Pasitikėjimo linija“ – viena iš prevencinių priemonių, padedanti užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam lėšų pasisavinimui, galimoms neskaidrioms veikoms ir taip apsauganti Lietuvos piliečių bei ES finansinius interesus.
 
Pranešimų daugėja
 
Naudojantis „Pasitikėjimo linija“, NMA galima informuoti apie asmenų, gaunančių arba pretenduojančių gauti ES ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei,  galimus piktnaudžiavimo atvejus, NMA darbuotojų galimai neskaidrias veikas arba kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką paramos administravimui.
 
Statistika rodo, kad „Pasitikėjimo linijos“ populiarumas ir pranešimų skaičius kiekvienais metais didėja. Iki šių – 2015 – metų liepos vidurio buvo užfiksuoti 489 pranešimai apie galimus piktnaudžiavimo parama atvejus,  tai yra 175 pranešimais daugiau nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. NMA sulaukia vidutiniškai 82 pranešimų per mėnesį, bet didžiausias aktyvumas pastebimas vasaros bei rudens mėnesiais.
 
Per pirmąjį 2015 metų pusmetį daugiausia pranešimų gauta apie galimus pažeidimus bei neatitikimus, susijusius su paramos už plotus priemonėmis, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus, pavyzdžiui, apie laiku nenušienautas pievas, netinkamus gyvulių laikymo atvejus. Taip pat nemažai pranešimų gauta apie galimai netikslų arba neteisėtą žemės ūkio naudmenų deklaravimą.
 
„Pasitikėjimo linijos“ populiarumą didina vis aktyvesnis dalyvavimas ES paramos programose, didėjantis domėjimasis ES bei Lietuvos valstybės parama ir supratimas, kad neskaidrus paramos lėšų įsisavinimas kenkia visai Lietuvos visuomenei.
 
Gauti pranešimai nagrinėjami nedelsiant
 
Pateikti pranešimą „Pasitikėjimo linija“ galima dviem būdais: paskambinus telefonu (8 5) 260 7901, kuriame įdiegtas automatinis atsakiklis, arba elektroniniu būdu – NMA interneto svetainėje www.nma.lt specialiai tam sukurtoje skiltyje.
 
Paskambinus į „Pasitikėjimo liniją“, svarbu iki pabaigos išklausyti įrašytą informacinį pranešimą ir pradėti kalbėti tik išgirdus automatinio atsakiklio garsinį signalą – iki signalo pateikta informacija neįrašoma. Informacija apie galimus pažeidimus priimama bet kuriuo paros metu.
 
Visa per „Pasitikėjimo liniją“ gauta informacija NMA darbuotojams yra vienodai svarbi, todėl tikrinami visi pranešimai be išimčių. Visi darbo dienomis gauti pranešimai pradedami nagrinėti tą pačią dieną, o gauti nedarbo ar švenčių dienomis – kitą darbo dieną.
 
Svarbiausia – pateikti tikslią informaciją
 
Pranešime reikia kuo tiksliau nurodyti galimai pažeidimą padariusio fizinio ar juridinio asmens vardą bei pavardę arba įmonės pavadinimą, tikslų adresą arba teisingą vietovės, kurioje pastebėtas galimas pažeidimas, pavadinimą. Taip pat svarbu kaip galima smulkiau papasakoti apie pastebėtą pažeidimą. Tai padeda greičiau reaguoti į situaciją, nustatyti pažeidėjus ir patikrinti pateiktą informaciją.
 
Pažymėtina, kad NMA darbuotojai negali matyti pranešėjo telefono numerio arba  elektroninio pašto adreso – „Pasitikėjimo linija“ garantuoja anonimiškumą. Vis dėlto pravartu, kad pranešimą teikiantis asmuo nurodytų savo telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Su pranešėju gali būti susisiekta, jeigu pranešimą administruojančiam NMA darbuotojui prireiktų papildomos informacijos apie galimai nesąžiningą paramos gavėjų elgesį.
 
„Pasitikėjimo linija“ galima pranešti ir apie galimai neskaidrią NMA darbuotojų veiklą. Jeigu susidūrėte su neskaidriais NMA darbuotojų veiksmais (pvz., iš Jūsų reikalaujama neteisėto atlygio,  neteisėtas atlygis buvo priimtas, žinote apie kyšio siūlymą), prašome per „Pasitikėjimo liniją“ pateikti kuo tikslesnį ir išsamesnį pranešimą, nurodant laiką, vietą, asmenis, perduotas vertybes ir pan.
 
Primename, kad Lietuvos teisės aktai draudžia šmeižti asmenis, teikti tikrovės neatitinkančią arba asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją.
 
Daugiau informacijos apie „Pasitikėjimo liniją“ galima rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. liepos 16 d. 09:30