Skaidriam paramos administravimui – „Pasitikėjimo linija“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.04

Skaidriam paramos administravimui – „Pasitikėjimo linija“

Skaidriam paramos administravimui – „Pasitikėjimo linija“
Norint kuo efektyviau įsisavinti Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, itin svarbu užtikrinti paramos administravimo proceso skaidrumą. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) iniciatyva veikianti „Pasitikėjimo linija“ – viena iš prevencinių priemonių, padedanti užkirsti kelią sukčiavimo, neteisėto lėšų pasisavinimo, galimiems neskaidrių veikų atvejams ir taip apsauganti Lietuvos piliečių bei ES finansinius interesus.
 
Pranešimų daugėja
 
Naudojantis „Pasitikėjimo linija“, NMA galima informuoti apie asmenų, gaunančių ar pretenduojančių gauti ES ir Lietuvos valstybės paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei,  galimus piktnaudžiavimo atvejus, NMA darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką paramos administravimui.
 
Statistika rodo, kad „Pasitikėjimo linijos“ populiarumas ir pranešimų skaičius kiekvienais metais didėja. Remiantis šių metų liepos mėnesio pradžios duomenimis, jau užfiksuoti 265 pranešimai apie galimus piktnaudžiavimo parama atvejus, o tai yra 23 pranešimais daugiau nei pernai tuo pačiu metu. NMA sulaukia vidutiniškai 50 pranešimų per mėnesį, bet didžiausias aktyvumas pastebimas vasarą bei rudenį.
 
Per pirmąjį 2014 metų pusmetį daugiausia pranešimų gauta apie galimus pažeidimus bei neatitikimus, susijusius su paramos už plotus priemonėmis, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pažeidimus. Taip pat nemažai pranešimų gauta apie galimai netikslų arba neteisėtą žemės ūkio naudmenų deklaravimą.
 
Įtakos augančiam „Pasitikėjimo linijos“ populiarumui turi vis aktyvesnis dalyvavimas ES paramos programose, didėjantis domėjimasis ES bei Lietuvos valstybės parama ir supratimas, kad neskaidrus paramos lėšų įsisavinimas kenkia visai Lietuvos visuomenei.
 
Gauti pranešimai nagrinėjami nedelsiant
 
Pateikti pranešimą „Pasitikėjimo linija“ galima dviem būdais: paskambinus telefonu (8 5) 260 7901, kuriame įdiegtas automatinis atsakiklis, arba elektroniniu būdu – NMA interneto svetainėje www.nma.lt specialiai tam sukurtoje skiltyje.
 
Paskambinus į „Pasitikėjimo liniją“, svarbu iki pabaigos išklausyti įrašytą informacinį pranešimą ir pradėti kalbėti tik išgirdus automatinio atsakiklio garsinį signalą – iki signalo pateikta informacija neįrašoma. Žinių apie galimą taisyklių pažeidimą galima pateikti bet kuriuo paros metu.
 
Visa per „Pasitikėjimo liniją“ gauta informacija NMA darbuotojams yra vienodai svarbi, todėl tikrinami visi pranešimai be išimčių. Visi darbo dienomis gauti pranešimai pradedami nagrinėti tą pačią dieną, o gauti nedarbo ar švenčių dienomis – kitą darbo dieną.
 
Svarbiausia – pateikti tikslią informaciją
 
Teikiant pranešimą reikia kuo tiksliau nurodyti galimai pažeidimą padariusio fizinio ar juridinio asmens vardą bei pavardę arba įmonės pavadinimą, tikslų adresą ar teisingą vietovės  pavadinimą. Taip pat svarbu kaip galima smulkiau papasakoti apie pastebėtą pažeidimą. Vardo trumpiniai, tekstas be lietuviškų diakritinių ženklų (nosinių, raidžių ė, š, ž ir pan.) ar netikslūs vietovardžiai sunkina tolesnį tyrimą.
NMA specialistai pastebi, kad žmonės vis dažniau pateikia tikslesnę informaciją apie galimą pažeidėją, pažeidimo vietą ir aiškiau aprašo pažeidimo pobūdį. Tai padeda greičiau reaguoti į situaciją, nustatyti pažeidėjus ir patikrinti pateiktą informaciją.
 
Pažymėtina, kad NMA darbuotojai negali matyti (nebent pranešėjas pats šiuos duomenis nurodo) skambinančiojo telefono numerio ar elektroninio pašto adreso – „Pasitikėjimo linija“ visada garantuoja pranešėjo anonimiškumą. Vis dėlto pravartu, kad pranešimą teikiantis asmuo nurodytų savo telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Su pranešėju gali būti susisiekta tuo atveju, jei pranešimą administruojančiam NMA darbuotojui prireiktų papildomos informacijos apie galimai nesąžiningą paramos gavėjų elgesį.
 
„Pasitikėjimo linija“ galima pranešti ir apie galimai neskaidrią NMA darbuotojų veiklą. Susidūrusiųjų su neskaidriais NMA darbuotojų veiksmais, kai reikalaujama neteisėto atlygio, jis priimamas, arba žinančiųjų apie kyšio siūlymą prašome per „Pasitikėjimo liniją“ pateikti kuo tikslesnį pranešimą, nurodant laiką, vietą, asmenis, perduotas vertybes ir pan.
 
Primename, kad Lietuvos teisės aktai draudžia šmeižti asmenis, pateikti tikrovės neatitinkančią ar asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją.
 
Daugiau informacijos apie „Pasitikėjimo liniją“ galima rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 16:02