Skaičiuoklės – norintiems sužinoti preliminarius išmokų už deklaruotus plotus dydžius
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.05.28

Skaičiuoklės – norintiems sužinoti preliminarius išmokų už deklaruotus plotus dydžius

Skaičiuoklės – norintiems sužinoti preliminarius išmokų už deklaruotus plotus dydžius
Informuojame, kad pareiškėjų patogumui sukurtos skaičiuoklės išmokų už deklaruotus plotus preliminariai sumai pasiskaičiuoti. Skaičiuokles rasite interneto svetainėse www.nma.lt ir www.paramakaimui.lt.
Preliminarią išmokų sumą gali pasiskaičiuoti pareiškėjai, šiais metais pateikę ar dar ketinantys pateikti paraiškas išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, mokamos už plotus, gauti.
 
Skaičiuoklė bus naudinga ir tiems pareiškėjams, kurie norėtų minėtų išmokų sumas susieti su nuo 2012 m. pareiškėjams taikomu reikalavimu pagal atitinkamas paramos už plotus priemones bei schemas turėti teisės aktuose nustatytą sutartinių gyvūnų (SGV) skaičių.
 
Mokėtiną preliminarią už 2012 m. tiesioginių išmokų sumą ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ bei priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ galite suskaičiuoti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:55