Šiuo metu renkamos paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.04.22

Šiuo metu renkamos paraiškos

Šiuo metu renkamos paraiškos
Šiuo metu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) paraiškos renkamos pagal kelias veiklos sritis.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį, kad jau kitą savaitę, balandžio 29 d., bus baigiamos rinkti paraiškos pagal šias KPP veiklos sritis:
 • „Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas“;
 • „Investicijos į miškininkystės technologijas“;
 • „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“;
 • „Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti“.
Šiuo metu taip pat renkamos paraiškos pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“iki balandžio 29 d., o paraiškos pagal šią veiklos sritį, kai gauti paramą taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai, – iki gegužės 18 d.
 
Iki gegužės 31 d. laukiamos paraiškos pagal šias veiklos sritis:
 • „Parama žemės ūkio vandentvarkai“;
 • „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“;
 • „Miško veisimas“;
 • „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“;
 • „LEADER parengiamoji parama“.
Šią savaitę pradėtos rinkti paraiškos pagal KPP priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su NATURA 2000 ir su vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ bus renkamos iki birželio 14 d.
 
Taip pat renkamos paraiškos draudimo įmokoms kompensuoti:
 • „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ – iki birželio 30 d.
 • „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“ – iki gruodžio 30 d.
 
Paraiškos – tik elektroniniu būdu
 
NMA primena, kad paraiškos, išskyrus paraiškas pagal plotines priemones („Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su NATURA 2000 ir su vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“), gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu, t. y. užpildant Žemės ūkio ministerijos informacine sistemoje ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt, esančią elektroninę formą, jei priemonės įgyvendinimo taisyklėse nenurodyta kitaip. Kartu su paraiška pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos, t. y. popieriniai dokumentai nuskenuoti PDF formatu.
 
Jei konkrečios KPP priemonės paraiškų teikti per ŽŪMIS užpildant elektroninę formą nėra galimybės, paraiška ir prašomi dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti pateikti naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu – ŽŪMIS meniu pasirinkus punktą „Pranešimai“, arba el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx. Paraiška ir prašomi dokumentai visais atvejais gali būti teikiami ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Taip pat primename, kad ŽŪMIS sudaryta galimybė visus pagal KPP teikiamus mokėjimo prašymus ir projektų įgyvendinimo ataskaitas teikti tik elektroniniu būdu.
 
Atmintinę dėl dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu bei mokėjimo prašymų teikimo per ŽŪMIS atmintinę rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 22 d. 14:29