Šiuo metu renkamos paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.09

Šiuo metu renkamos paraiškos

Šiuo metu renkamos paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad šiuo metu renkamos paraiškos pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos sritis:
 
„Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ – nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
 
„Investicijos į miškininkystės technologijas“ – nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
 
„Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose“ – nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d.
 
„Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ – nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d.
 
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą ir kraštovaizdį“– nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Pagal šias veiklas minėtu laikotarpiu renkami projektiniai pasiūlymai, kurie priimami Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atitinkamuose teritoriniuose skyriuose, atliekančiuose regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas.
 
„Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ – nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. spalio 17 d.
 
„Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ – nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2016 m. spalio 17 d.
 
„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d.
 
„Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d.
 
"Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas"  nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 30 d. 
 
Kvietimus teikti paraiškas pagal šias KPP veiklos sritis rasite svetainės skiltyje „Kviečiame teikti paraiškas“ pasirinkę konkrečią veiklos sritį.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugsėjo 13 d. 11:35