Šienavimo data nuo šiol – registracijos žurnale
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.06.18

Šienavimo data nuo šiol – registracijos žurnale

Šienavimo data nuo šiol – registracijos žurnale
Nuo šių metų pareiškėjai, gaunantys išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (Natura 2000 žemės ūkyje), privalo pildyti pievų ir ganyklų tvarkymo darbų registracijos žurnalą.
 
Paramos gavėjai, gaunantys išmokas pagal priemonę Natura 2000 žemės ūkyje ir atlikę pievų ir (ar) ganyklų šienavimo darbus, privalo įrašyti šienavimo datą registracijos žurnale. Užpildyti registracijos žurnalą būtina per 72 valandas nuo darbų atlikimo pabaigos. Užpildytą žurnalą paramos gavėjai turi pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojui vykdomų patikrų ūkyje metu. Žurnalas gali būti pildomas bei saugomas ir elektroninėje laikmenoje.
 
Jei pareiškėjas nesilaiko minėto reikalavimo, apskaičiuota paramos suma bus mažinama 1 proc.
 
Primename, kad nustatyta anksčiausia šienavimo data dalyvaujantiesiems priemonės Natura 2000 žemės ūkyje veikloje – birželio 15 d. Paramos gavėjai taip pat turėtų neužmiršti pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliajam naudojimui, apskaitos žurnalo.
 
Pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbų registracijos žurnalo formą galima rasti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklėse, paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 16:12