Šiemet ūkiuose planuojama gerokai mažiau kompleksinės paramos patikrų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.03.05

Šiemet ūkiuose planuojama gerokai mažiau kompleksinės paramos patikrų

Šiemet ūkiuose planuojama gerokai mažiau kompleksinės paramos patikrų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama kuo mažiau trukdyti įsipareigojimų besilaikančius ūkininkus, nuolat tobulina patikrų atrankos mechanizmą. Šiais metais NMA suplanavo mažiau kompleksinės paramos patikrų.
 
Ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programos priemones, privalo laikytis kompleksinės paramos reikalavimų, o kontroliuojanti institucija kasmet turi atrinkti bent 1 proc. ūkių patikroms. NMA ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), kontroliuodamos, kaip laikomasi kompleksinės paramos reikalavimų, tikrina ūkinių gyvūnų tinkamumo paramai, laikymui ir jų gerovei keliamų reikalavimų, taip pat geros agrarinės aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų laikymąsi.
 
Optimizavus patikrų atrankos mechanizmą, planuojama šiais metais 30 procentų sumažinti minėtų patikrų. Iš viso 2019 m. numatoma atlikti apie 1,5 tūkst. patikrų, kai 2018 m. jų buvo atlikta 2,2 tūkst., o 2017 m. net 3,6 tūkst., per dvejus metus patikrų skaičius sumažintas net 2,5 karto (60 proc.).
 
Galima pasidžiaugti, kad mažėja ir kompleksinės paramos reikalavimų neatitikimų, nustatomų tiek administraciniu būdu (pvz., azoto kiekis tikrinamas pagal ŪGRIS esančius duomenis), tiek NMA ir VMVT atliekamų ūkių patikrų metu. 2016 m. buvo nustatyta, kad kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikė 3 189 paraiškas pateikę pareiškėjai, 2017 m. – 2 125 (35 proc. mažiau), o 2018 m. – tik 1 563 (25 proc. mažiau). Paminėtina, kad dėl nustatytų neatitikimų pusei paraiškų buvo pritaikyta mažesnė nei 100 Eur paramos sumažinimo sankcija.
 
Gyvulius laikančius ūkininkus informuojame, kad kovą NMA specialistai vyks į ūkius patikrinti, kaip pareiškėjai laikosi vieno iš kompleksinės paramos reikalavimų – draudimo mėšlą ir (ar) srutas skleisti nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d. (išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro atskiru įsakymu yra nustatyta kitaip). Draudžiamuoju laikotarpiu laukuose negali būti randama neįterpto mėšlo.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 5 d. 14:09