Siekiantiems pagerinti sugautų žuvų pridėtinę vertę – parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.10.03

Siekiantiems pagerinti sugautų žuvų pridėtinę vertę – parama

Siekiantiems pagerinti sugautų žuvų pridėtinę vertę – parama
Rugsėjo 22 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“.
 
Į kvietimą didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gyvybingumą, gerinti saugos bei darbo sąlygas atsiliepė du pareiškėjai. Jų prašoma suma projektams įgyvendinti siekia 341 tūkst. Eur. Kadangi minėtai priemonei skirta 3,5 mln. eurų, lėšų užtenka visiems pateiktiems projektams, jei jie atitiks visus būtinus paramos teikimo reikalavimus.
 
Primename, kad pagal priemonę remiamos investicijos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, visų pirma perdirbant, vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą. Taip pat remiamos investicijos sugauto laimikio kokybei išsaugoti, pagerinti bei veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui. Parama skiriama ir inovacinėms investicijoms į laivus siekiant išsaugoti sužvejotos žuvies vartojamąsias savybes ir (arba) gerinti kokybę. 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 3 d. 08:35