Siekiančius nutraukti žvejybos veiklą kviečiame kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.04.14

Siekiančius nutraukti žvejybos veiklą kviečiame kreiptis paramos

Siekiančius nutraukti žvejybos veiklą kviečiame kreiptis paramos
Nuo gegužės 2 d. iki liepos 4 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“.
 
Priemonės tikslas – pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių užtikrinimo.
 
Parama bus skirta ūkio subjektams bei fiziniams asmenims, norintiems visam laikui nutraukti žvejybos veiklą, išmontuojant Lietuvos Respublikos žvejybos laivus, kai žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui kaip priemonė yra numatytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 4 dalyje nurodytame veiksmų plane, kuriame konstatuota, kad laivyno segmento pajėgumai nėra veiksmingai subalansuoti su to segmento turimomis žvejybos galimybėmis.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Paramos paraiškas gali teikti:
  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros pakrantę, laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis daugiau kaip 12 metrų, ir turintys perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis yra nuo 10 iki 12 metrų, ir turintys perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • fiziniai asmenys, dirbę žvejybos laive, kurio veikla nutraukta visam laikui (už kurio žvejybos veiklos nutraukimą jo savininkui skirta parama pagal priemonę).
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Paramos dydis ir skaičiavimo metodika
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skiriama beveik 2,5 mln. Eur paramos lėšų.
 
Didžiausia galima paramos suma ūkio subjektams už kiekvieno laivo žvejybos veiklos nutraukimą visam laikui apskaičiuojama pagal formulę (GT – laivo, dėl kurio žvejybos veiklos nutraukimui visam laikui skiriama parama, bendroji talpa (vadovaujantis Europos Sąjungos žvejybos laivyno registro duomenimis):
  • 5 000 Eur * GT + 62 000 Eur, kai GT nuo 10 iki 24;
  • 4 200 Eur * GT + 82 000 Eur, kai GT nuo 25 iki 99;
  • 2 700 Eur * GT + 232 000 Eur, kai GT nuo 100 iki 299.
Fiziniams asmenims už žvejybos veiklos nutraukimą išmokama vienkartinė 8 900 Eur išmoka nepriklausomai nuo to, keliuose žvejybos veiklą nutraukusiuose laivuose paramos gavėjas dirbo.
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 14 d. 16:59