Siekiama užkirsti kelią pažeidimams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.07

Siekiama užkirsti kelią pažeidimams

Siekiama užkirsti kelią pažeidimams
Europos Sąjungos parama turi pasiekti kuo daugiau Lietuvos gyventojų, kuriems rūpi šalies žemės ūkio ir kaimo plėtra, kurie yra pasirengę kurti konkurencingus ūkius arba verslus, naujas darbo vietas kaimo vietovėse, todėl 2014–2020 metų paramos administravimo laikotarpiu Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) daug dėmesio skiria pažeidimų prevencijai jau pirmuose paramos administravimo etapuose.
 
Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiauti, buvo parengta ir 2014 metų pabaigoje patvirtinta Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika. Metodikoje apibrėžti kriterijai, kuriais remiantis nustatomi pareiškėjai arba paramos gavėjai, dirbtinai sukūrę sąlygas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
 
Nustatydama dirbtinai sukurtas sąlygas gauti paramą, NMA gali remtis ne vien tokiais kriterijais  kaip teisiniai, geografiniai, ekonominiai, funkciniai ir (arba) asmeniniai su panašiais investiciniais projektais susijusių asmenų ryšiai, bet ir požymiais, rodančiais, kad būta sąmoningo asmenų veiksmų derinimo.
 
Pavyzdžiui, kai nustatoma arba pastebima, kad skirtingi subjektai sukūrė teisinę struktūrą, leidžiančią jiems apeiti teisės aktuose nustatytus apribojimus, kai nustatomas galimai tyčinis  pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų veiksmų koordinavimas, dirbtinai sukuriant būtinas sąlygas gauti paramos pagal tam tikrą priemonę.
 
Pažymėtina, kad dirbtinai sukurtos sąlygos nustatomos jau vertinant paraiškas. Pareiškėjai, kurie identifikuojami kaip dirbtinai sukūrę paramai gauti reikalingas sąlygas, bus pripažinti netinkamais skirti paramą ir paraiška bus įvertinta kaip neatitinkanti priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatyto tinkamumo kriterijaus.
 
Paramos gavėjams, dirbtinai sukūrusiems paramai gauti reikalingas sąlygas projekto įgyvendinimo metu, bus taikomos sankcijos. Siekiant, kad taikomos sankcijos (paramos sumažinimas, paramos neskyrimas, paramos sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą arba dalį sumokėtos paramos ir kt.) būtų proporcingos padarytiems pažeidimams, buvo patvirtinta Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, taikymo metodika.
 
Siekiantiems išvengti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų projektų vykdytojams rekomenduojama išanalizuoti teisės aktus, susijusius su prašoma arba gaunama parama, taip pat patariama įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus ir pasirūpinti patikimu projekto finansavimo šaltiniu. Rengiant verslo planą, reikėtų įvertinti turimus išteklius bei galimybes ir pagal tai nustatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą.
 
Pareiškėjai taip pat turėtų numatyti realius projekto įgyvendinimo planus dar prieš teikdami paramos paraišką, vėliau laikytis paramos sutarčių nuostatų bei prisiimtų įsipareigojimų. Jeigu rengiant paraišką arba įgyvendinant projektą kyla klausimų, galima kreiptis į NMA specialistus, kurie visada pasirengę bendradarbiauti ir padėti. 
 
Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodiką galite rasti čia.
 
Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, taikymo metodiką galite rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. liepos 7 d. 08:18