Siekiama apsaugoti ES ir valstybės biudžetą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.01.06

Siekiama apsaugoti ES ir valstybės biudžetą

Siekiama apsaugoti ES ir valstybės biudžetą
Siekiant, kad ES parama pasiektų tik tuos paramos gavėjus, kurie nepiktnaudžiauja jos teikiamomis  galimybėmis, buvo parengta tvarka galimiems dirbtinų sąlygų paramą gauti sukūrimo atvejams nustatyti. Jos nuostatos taikomos jau pirmųjų kvietimų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą metu.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), administruodama Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei 2007-2013 m. paramos laikotarpiu, ne kartą susidūrė su atvejais, kai ES lėšomis remiamus projektus įgyvendinantys paramos gavėjai dirbtinai sukūrė sąlygas paramai gauti.
 
Siekiant užkirsti kelią neteisėtam paramos skyrimui ir panaudojimui, buvo parengta ir 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės patvirtinta Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika. Metodikoje apibrėžiami kriterijai, kuriais remiantis bus nustatomi pareiškėjai arba paramos gavėjai, dirbtinai sukūrę sąlygas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
 
„ES parama turi pasiekti kuo didesnį ratą Lietuvos gyventojų, kuriems rūpi šalies žemės ūkio ir kaimo plėtra, skatinti konkurenciją, visų šalies regionų vystymąsi. Negalime toleruoti atvejų, kai projektuose figūruoja tie patys ar su jais susiję asmenys, rangovai ar konsultantai, projektai įgyvendinami tose pačiose vietovėse, paliekant užribyje tuos, kuriems parama yra galimai kur kas reikalingesnė“, - sako Erikas Bėrontas, NMA direktorius.
 
Nustatydama dirbtinai sukurtas sąlygas paramai gauti, NMA galės remtis ne vien tokiais kriterijais, kaip teisiniai, geografiniai, ekonominiai, funkciniai ir (arba) asmeniniai su panašiais investiciniais projektais susijusių asmenų ryšiai, bet ir požymiais, liudijančiais, kad būta sąmoningo asmenų veiksmų derinimo. Pavyzdžiui, nustatoma arba pastebima, kad skirtingi subjektai sukūrė teisinę struktūrą, leidžiančią jiems apeiti teisės aktuose nustatytus apribojimus, arba tarp pareiškėjų ir (arba) paramos gavėjų nustatomas galimai tyčinis veiksmų koordinavimas, dirbtinai sukuriant pagal tam tikrai priemonei paramai gauti būtinas sąlygas. Esant poreikiui dėl trūkstamos ar papildomos informacijos, padėsiančios pagrįsti ar įrodyti galimus piktnaudžiavimo atvejus, bus kreipiamasi į teisėsaugos institucijas. 
 
Pažymėtina, kad dirbtinai sukurtos sąlygos bus nustatomos jau paraiškų vertinimo metu. Pareiškėjai, kurie identifikuojami kaip dirbtinai sukūrę paramai gauti reikalingas sąlygas, bus pripažinti netinkamais ir paraiška bus įvertinama kaip neatitinkanti priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatyto tinkamumo kriterijaus. Paramos gavėjams, dirbtinai sukūrusiems paramai gauti reikalingas sąlygas projekto įgyvendinimo metu, bus taikomos atitinkamos sankcijos.
 
Siekdami išvengti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų, projektų vykdytojai turi laikytis pasirašytų paramos sutarčių nuostatų bei prisiimtų įsipareigojimų, o kilus klausimų arba neaiškumų, nedelsdami kreiptis į NMA. Kaip pažymi NMA direktorius, diegiamos naujovės didžiosios dalies NMA klientų neturėtų gąsdinti: diegiamos naujovės neturėtų gąsdinti. „Mūsų prioritetas – sąžiningas paramos gavėjas, pasirengęs prisidėti prie kaimo plėtros programos tikslų įgyvendinimo: kurti konkurencingus ūkius ar verslus, didinti darbo vietų skaičių kaimo vietovėse, vystyti alternatyvų žemės ūkiui verslą. Tokiam paramos gavėjui visada esame pasirengę padėti, kartu ieškodami abiems šalims priimtinų sprendimų“, - sako jis.
 
Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodiką galite rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. sausio 6 d. 09:10