Šiandien baigiamas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.07

Šiandien baigiamas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas

Šiandien baigiamas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas
Šiais metais deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus galima iki birželio 7 d. Pavėluotai paraiškos dar bus priimamos iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 procentu.
 
Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, pienines karves ir ėriavedes.
 
Nors paraiškų priėmimas baigiasi birželio 7 d., tačiau kaip ir ankstesniais metais, ūkininkai paraiškas gali teikti pavėluotai. Pateikus paraišką nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 procentu. Po liepos 2 d. paraiškos nepriimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
 
Taip pat prašymai keisti paraiškos duomenis laikotarpiu nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d. laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas) arba didinamą lauką (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas) mažinamos 1 proc. Tačiau išmokos nėra mažinamos, jei keičiamas deklaruojamo žemės ūkio naudmenos ar kito ploto pasėlio kodas, o toks keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui. Taip pat, jei taisoma įbraižytų laukų konfigūracija ir toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų keitimo.
 
Iki paramos gavimo datos pareiškėjas dar gali atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie NMA planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu informavimo būdu.
 
Nuo paraiškos pateikimo dienos iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai jis gali padaryti ir prisijungęs prie informacinio portalo.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 7 d. 10:27