Šią savaitę bus baigta mokėti parama nukentėjusiems dėl COVID-19 krizės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.15

Šią savaitę bus baigta mokėti parama nukentėjusiems dėl COVID-19 krizės

Šią savaitę bus baigta mokėti parama nukentėjusiems dėl COVID-19 krizės
Informuojame, kad baigiama išmokėti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“.
 
Paraiškos gauti šią išimtinę paramą buvo renkamos 2020 metų pabaigoje. Per paraiškų rinkimo laikotarpį gautos 549 paramos paraiškos, kuriose prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 2 mln. Eur.
 
Šiuo metu paramos gavėjams jau išmokėta 95 proc. paramos lėšų. Likusi paramos dalis jos laukiantiems pareiškėjams bus išmokėta vasario 18–19 dienomis.  
 
Primename, jog parama pagal KPP priemonę skirta paremti ūkininkus ir ūkio subjektus, itin nukentėjusius dėl COVID-19 paskelbtos ekstremalios situacijos. Parama siekiama gerinti visų ūkių ekonominės veiklos rezultatus, sudaryti palankias sąlygas ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui, visų pirma, siekiama intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą, taip pat palengvinti veiklos įvairinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą, darbo vietų kūrimą.
 
Naudinga informacija
 

 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 15 d. 16:33