Ši savaitė paskutinė, kai ūkininkai gali deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.13

Ši savaitė paskutinė, kai ūkininkai gali deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus

Ši savaitė paskutinė, kai ūkininkai gali deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus
Šiais metais pagrindinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo etapas baigėsi birželio 22 d. Pavėluotai paraiškos dar bus priimamos iki šios savaitės pabaigos, liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 procentu.
 
Po liepos 17 d. paraiškos nebus priimamos, išskyrus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Iki paramos gavimo datos pareiškėjas dar gali atsisakyti paramos pagal visą paraišką arba jos dalį. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus arba paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie Nacionalinės mokėjimo agentūros planuojamą patikrą vietoje arba paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu informavimo būdu (raštu, paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu) arba nuo informacijos apie aptiktas klaidas atsiradimo informaciniame portale dienos.
 
Primintina, kad nuo paraiškos pateikimo dienos iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai jis gali padaryti ir prisijungęs prie informacinio portalo.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 13 d. 13:56