Seminarų metu buvo sprendžiamos ūkininkų problemos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2011.10.17

Seminarų metu buvo sprendžiamos ūkininkų problemos

Seminarų metu buvo sprendžiamos ūkininkų problemos
Daugiausiai klausimų – apie išskirtinius atvejus
 
26 Lietuvos rajonuose vykusiuose seminaruose apsilankė beveik 900 dalyvių – ūkininkų, seniūnijų ir savivaldybių specialistų. Renginiams organizuoti buvo pasirinkti rajonai pagal iš anksto numatytus kriterijus: buvo atsižvelgiama į pateiktų paraiškų kiekį, taip pat į nustatytų neatitikimų skaičių jose.
 
Seminarų metu ūkininkai bei seniūnijų specialistai NMA atstovams uždavė jiems svarbius klausimus. Pareiškėjams buvo aktuali tiek su deklaracijų teikimu, tiek su GAAB reikalavimų įgyvendinimu susijusi informacija. Jie teiravosi apie sankcijų už reikalavimų nevykdymą skyrimo tvarką, išmokų mokėjimo terminus, klausė, kaip elgtis individualiais atvejais, pavyzdžiui, kai reikalavimus įgyvendinti sutrukdo nepalankios gamtos sąlygos. Vieni aktualiausių paramos gavėjams buvo leistino ražienoms ploto, viršdeklaravimo bei juodojo pūdymo apsėjimo arba apsodinimo žemės ūkio augalais klausimai.
 
Visgi, skirtinguose rajonuose ūkininkams rūpėjo ne tie patys dalykai. Pavyzdžiui, Ukmergės rajono pareiškėjai daugiausiai teiravosi apie GAAB reikalavimų ekologiniuose ūkiuose laikymąsi, tuo tarpu Lazdijų rajono žemdirbiai domėjosi šlapynių priežiūra.
 
Juodąjį pūdymą reikia apsėti iki lapkričio
 
Vienas iš daugiausiai neaiškumų sukėlusių reikalavimų – įsipareigojimas iki lapkričio 1 d. apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais juodąjį pūdymą. Ūkininkams klausimų kėlė tiek sėjai nustatytas terminas, tiek pati juodojo pūdymo sąvoka. Pareiškėjai taip pat teiravosi, ką daryti tais atvejais, jei pūdymą apsėti sutrukdo gamtinės sąlygos. Šie klausimai buvo užduodami beveik visuose seminaruose, tačiau daugiausiai neaiškumų dėl juodojo pūdymo kilo vakariniuose Lietuvos rajonuose – Plungėje, Šilalėje, Mažeikiuse, Telšiuose – gyvenantiems ūkininkams.
 
Pagal birželio 30 d. patikslintus GAAB reikalavimus, juodasis pūdymas yra toks laukas, kuriame nuo rudens po derliaus nuėmimo iki kitų metų sėjos žemė yra įdirbta, o piktžolės užima ne daugiau kaip 10 proc. viso deklaruoto lauko ploto. Specialistai primena, kad pagal ūkininkų įsipareigojimus, šis laukas privalo būti apsėtas arba apsodintas iki lapkričio 1 d., išskyrus tuos atvejus, jei pareiškėjas vykdo programą „Ekologinis ūkininkavimas“ ir juodąjį pūdymą yra deklaravęs apsauginėse juostose, arba jei pūdymą apsėti sutrukdė gamtinės sąlygos. Šiuo atveju, pažeidimas nėra fiksuojamas, jei paramos gavėjas iš karto informuoja NMA ir pateikia paaiškinimą, kodėl nebuvo laikomasi reikalavimų, bei tai įrodančius dokumentus.
 
Neaiškumų kelia ražienų plotai
 
Nemažai ūkininkų teiravosi ir apie tinkamą veiklos „Ražienų laukai per žiemą“ vykdymą. Jiems rūpėjo, kaip teisingai apskaičiuoti per žiemą laikomų ražienų plotą, atlikti ražienų kultivavimą. Šiais klausimais labiausiai buvo suinteresuoti Telšių, Plungės bei Kelmės rajonų pareiškėjai. Specialistai akcentuoja, kad lengvai sukultivuoti ražienas – būtina. Tai reikia padaryti iki rugsėjo 30 d. taip, kad ražienos būtų gerai matomos ir nebūtų paliesti gilieji žemės sluoksniais. Šiam darbui ūkininkas pats gali pasirinkti tiek žemės ūkio padargus, tiek žemės įdirbimo būdą.
 
Norintys vykdyti veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ taip pat turėtų žinoti, jog ražienos gali būti paliekamos tik ne didesniame nei 30 proc. tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoto ražienų laukams tinkamų augalų rūšių ploto. Tiesa, jis negali viršyti 50 ha. Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. Šie ūkininkai veiklą gali vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. bendro deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto, kuriame auga ne tik ražienų augalai. Jei deklaracijose yra fiksuojamas viršytas leistino ražienoms palikti lauko plotas, ūkininams išmokos mažinamos.
 
Parama už ganyklas mokama tik turintiems gyvulių
 
Renginių metu reikalavimų įgyvendinimu domėjosi ir gyvulininkyste užsiimantys ūkininkai. Daugiausiai jų – iš Vilkaviškio bei Molėtų rajonų. Pareiškėjai specialistams teikė klausimus apie tinkamų mėšlidžių įrengimą, gyvulių ganymo reikalavimus.
 
NMA specialistai nurodo, jog ūkininkai, vienoje vietoje laikantys daugiau nei 300 gyvulių, privalo įrengti mėšlides ar srutų kauptuvus, kuriuose tilptų ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas ar srutos. Mėšlidės (aikštelės, rezervuarai ar lagūnos) turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų kiaulių ir paukščių 8 mėnesių mėšlas, o galvijų, arklių, avių ir kitų gyvūnų – 6 mėnesių mėšlas. Neturint mėšlidės arba jei ji yra per maža, ūkininkams išmokos yra mažinamos. Ūkininkai turėtų dėmesį atkreipti į tai, kad iki 2012 sausio 1 d., reikiamos talpos mėšlides ir/ar srutų kauptuvus įrengti turės ir ūkininkai, vienoje vietoje laikantys nuo 10 iki 300 sutartinių gyvulių.
 
Specialistai taip pat akcentuoja, kad parama už pievas ir ganyklas pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ bus mokama tik tiems pareiškėjams, kurie 2010 kalendoriniais metais turėjo gyvulių, registruotų Ūkinių gyvūnų registre. Jų skaičius turi būti ne mažesnis, nei 0,2 SG/ha pievų ir ganyklų.
 
Daugiausiai sunkumų – dėl viršdeklaravimo neatitikimo
 
Seminarų metu ūkininkai buvo supažindinti ne tik su GAAB reikalavimais, bet ir su 2011 m. deklaracijose užfiksuotomis klaidomis. Daugiausiai klausimų ūkininkams sukėlė paraiškose dažniausiai aptiktas viršdeklaravimo neatitikimas. Gausiausiai klausimų šia tema uždavė Šiaurės Lietuvoje gyvenantys ūkininkai iš Kelmės bei Joniškio rajonų.
 
Atvejai, kai analogiškas laukas yra deklaruotas ir kito pareiškėjo deklaracijoje, aktualiausi buvo Marijampolės, Lazdijų rajono gyventojams, jais taip pat domėtasi ir Šilutėje, Kėdainiuose, Pakruojyje bei Širvintose. Dvigubo deklaravimo neatitikimas buvo aktualiausias šių rajonų specialistams, kurie teiravosi, kaip reikėtų tinkamai išspręsti šį neatitikimą.
 
NMA specialistai primena, kad viršdeklaravimo neatitikimas yra fiksuojamas tuomet, kai pareiškėjo deklaruotas plotas nesutampa su kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje esančiais duomenimis. Jei paramos gavėjo deklaracijoje ši klaida buvo užfiksuota, neatitikimą reikia nedelsiant pataisyti, nes, to nepadarius, pareiškėjui skiriama parama bus sumažinama. Išmokos taip pat bus sumažinamos ir tuomet, jei paraiškoje užfiksuotas dvigubo deklaravimo neatitikimas. Norint to išvengti, reikia NMA pristatyti neteisingai deklaruoto ploto dirbimą (žemės ūkio veiklą) bei žemės valdymo teisę (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) įrodančius dokumentus (žemės ūkio veikla įrodoma pagal seniūnijos išduotą pažymą, turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą).
 
Avansai bus mokami nuo spalio vidurio
 
Renginiuose susirinkusiems Ukmergės, Šiaulių, Utenos bei Molėtų rajonų ūkininkams rūpėjo ir tiesioginių išmokų avansų mokėjimo terminai. Specialistai patikino, kad reikalavimus įgyvendinusiems bei neatitikimų deklaracijose nenustačius pareiškėjams avansai bus pradėti mokėti nuo spalio 17 d. iki gruodžio 1 d. Pagrindinė tiesioginė išmoka (ES lėšos) už 2011 metus turėtų sudaryti apie 365 Lt/ha. Iš jos avansu numatoma išmokėti po 145 Lt/ha.
 
Pirmenybė mokant avansus bus teikiama pareiškėjams, kurie yra deklaravę pasėlius arba laiko gyvulius (yra deklaravę pievas ir ganyklas, o 1 ha šių plotų tenka ne mažiau kaip 0,2 sutartinio gyvulio), taip pat tiems pareiškėjams, kurie turi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, įgyvendina investicinius projektus arba yra turi didelių finansinių sunkumų dėl išskirtinai nepalankių žemės ūkio produktų gamybai meteorologinių sąlygų.
 
Vaizdo siužetą apie vykusius seminarus galima pažiūrėti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 16:57