Sėkmingai panaudota parama žuvininkystei
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.06

Sėkmingai panaudota parama žuvininkystei

Sėkmingai panaudota parama žuvininkystei
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa artėja į pabaigą. Iš jai įgyvendinti skirtų 72,2 mln. eurų šiuo metu išmokėta 99 proc. visų valstybės ir Europos žuvininkystės fondo paramos lėšų.
 
Šia programa siekiama skatinti žuvininkystės sektoriaus plėtrą ir konkurencingumo didinimą, užtikrinti ekonominį, aplinkos apsaugos ir socialinį tvarumą, žuvų išteklių tausojimą ir atkūrimą. Pagal veiksmų programos priemones iš viso buvo pasirašytos 448 sutartys.
 
Paramos lėšomis daugiausia atnaujintos akvakultūros įmonės bei padidintas jų konkurencingumas, taip prisidedant prie akvakultūros veiklos plėtros Lietuvoje. Remiamos investicijos į žuvų perdirbimą ir rinkodarą padėjo įrengti, modernizuoti žuvų perdirbimo įmones. Be to, pareiškėjai aktyviai kreipėsi paramos pagerinti saugos ir darbo sąlygas žvejybos laivuose bei sanitarines sugautų žuvų laikymo sąlygas, taip ilgesnį laiką užtikrinant žuvininkystės produktų kokybę. Pagal prioritetinę kryptį „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ išmokėta apie 40,9 mln. eurų.
 
Pagal programos prioritetinę kryptį „Bendro intereso priemonės“ buvo siekiama skatinti sektoriaus įmonių ir pripažintų gamintojų organizacijų ar kitų visuomeninių organizacijų bendrą veiklą, saugoti ir plėtoti gyvuosius vandens išteklius, užtikrinti žvejybos uostų, prieplaukų ir kitų infrastruktūros objektų plėtrą. Pagal ją išmokėta 13,69 mln. eurų.
 
Žuvininkystės sektoriaus bendruomenei paramos lėšos padėjo susitvarkyti viešąsias erdves, sudaryti geresnes darbo ir poilsio sąlygas, parengti žvejybinių ekoturizmo maršrutus, organizuoti žuvininkystės regioną reprezentuojančias šventes bei įdiegti novatoriškas žuvų auginimo ir kitas technologijas. Pagal prioritetinę kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ įgyvendinti 188 žuvininkystės regionų vietos projektai, paramos gavėjus pasiekė 8,5 mln. eurų. Dar 5 mln. eurų atiteko prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ paramos gavėjams 
 
Programos įgyvendinimas baigsis birželio 30 d. Praėjusių metų pabaigoje buvo sėkmingai baigtos mokėti ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos lėšos. Šiuo metu jau įgyvendinamos naujojo laikotarpio kaimo plėtros ir paramos žuvininkystei programos.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 6 d. 15:00