Savivaldybės gali pasinaudoti ES parama tradicinių amatų centrų plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.06.04

Savivaldybės gali pasinaudoti ES parama tradicinių amatų centrų plėtrai

Savivaldybės gali pasinaudoti ES parama tradicinių amatų centrų plėtrai
Savivaldybės, siekiančios išsaugoti kultūrinį paveldą, puoselėti tradicinių amatų technologijas, sudaryti sąlygas amatininkams pristatyti tautinio paveldo produktus ir jais prekiauti, gali naudotis Europos Sąjungos parama. Nuo 2014 d. birželio 2 d. iki birželio 30 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ (įgyvendinant planavimo būdu) 2014 m.
 
Parama skiriama įsteigtų amatų centrų plėtrai
 
Šiais metais paraiškas gali teikti tik tų savivaldybių administracijos, kurioms pagal minėtą veiklą yra suteikta parama tradicinių amatų centrui įsteigti. Parama yra skiriama viešojo pobūdžio (ne pelno) projektams, susijusiems su tradicinių amatų plėtra.
 
Atkreipiamas dėmesys į projektų įgyvendinimo trukmę. Ji negali būti ilgesnė kaip iki 2015 m. birželio 30 d. Tai reiškia, kad paskutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d.
 
Finansuojama iki 90 proc. išlaidų
 
Tradicinių amatų centrų kūrimui ir (arba) plėtrai suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.
 
Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, projekto vykdytojas ir (arba) partneris turi finansuoti piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti įnašu natūra (nekilnojamuoju turtu).
 
Didžiausia paramos suma pagal KPP veiklą „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra“ vienam projektui negali viršyti 690 560 Lt. Pažymėtina, kad projekto vertė (be PVM) negali būti mažesnė kaip 100 000 Lt.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos
 
Pagal minėtą veiklą finansuojama projektui įgyvendinti būtinų statinių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbų atlikimas.
 
Prie tinkamų finansuoti išlaidų priskiriama ir naujų statybinių medžiagų, naujos įrangos, įrenginių, technikos, kompiuterinės įrangos ir programų, baldų, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas.
 
Paramos gavėjai taip pat gali projekto įgyvendinimo vietoje sukurti infrastruktūrą – įrengti apšvietimą, prievažą, įsigyti daugiamečių augalų ir atlikti kitus su tradicinių amatų centrų plėtra susijusios viešosios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbus.
 
Finansuojamos ir bendrosios bei projekto viešinimo išlaidos.
 
 Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 16:51