Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie ekologišką produkciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.07

Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie ekologišką produkciją

Sausio 15 d. baigiasi terminas pranešti apie ekologišką produkciją
Ekologinių ūkių valdytojai iki sausio 15 d. turi pranešti sertifikuojančiai įstaigai VšĮ „Ekoagros“ apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologišką produkciją. Šią informaciją galima pateikti ne tik elektroniniu paštu ar paštu, bet ir internetu.
 
Prievolė informuoti apie praėjusiais metais užaugintą ir pateiktą rinkai ekologišką produkciją galioja ūkininkams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“. Ekologinių ūkių valdytojai kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. šią informaciją turi pateikti VšĮ „Ekoagros“.
 
Primintina, kad pareiškėjas įsipareigojimų pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ turi laikytis 5 metus nuo pirmos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienos.
 
Galimybė pranešti internetu
 
Informacija apie realizuotą ekologišką produkciją pateikiama užpildant Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelę „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“, kurioje nurodoma produkto rūšis, pavadinimas, kiekis ir turimos produkcijos likučiai. Užpildytą lentelę galima pateikti ne tik elektroniniu paštu ar paštu, bet ir internetu, naudojantis Žemės ūkio informacinės sistemos (ŽŪMIS) prieiga https://zumis.lt.
 
Informacijos elektroninio pateikimo privalumas: sistema identifikuoja galimas suvedimo klaidas (pareiškėjas gali iš karto jas pataisyti), be to, NMA specialistai duomenis apie pareiškėjo realizuotos produkcijos rūšį bei turimus produkcijos likučius mato iš karto (tik pareiškėjui juos suvedus). Turėdami reikalingus duomenis NMA specialistai greičiau apskaičiuos pareiškėjui skiriamą išmokų sumą, todėl paramos lėšos greičiau pasieks pareiškėjo sąskaitą.
 
Vėluoti neapsimoka
 
Nors sudaryta galimybė minėtą informaciją pateikti vėliau (galima vėluoti 25 kalendorines dienas), tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma bus mažinama 1 proc. Pažymėtina, kad, pasibaigus pavėluotai teikiamos informacijos laikui (vėlavimo terminas baigiasi vasario 10 d.), parama ūkininkui einamaisiais metais mažinama 50 proc.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 9 d. 14:34