Sankcijos už pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus bus taikomos proporcingai pagal jų dydį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.01.31

Sankcijos už pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus bus taikomos proporcingai pagal jų dydį

Sankcijos už pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus bus taikomos proporcingai pagal jų dydį
Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP), dažnai susiduria su pirkimų vykdymo klaidomis, kurios gali sukliudyti sėkmingai įsisavinti Europos Sąjungos (ES) paramą. Anksčiau paramos gavėjai, nesilaikę pirkimų vykdymo tvarkos, galėjo netekti visos skiriamos paramos sumos. Nuo šiol sankcijos, t. y. paramos dydžio  sumažinimas, už pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus bus taikomos proporcingai atsižvelgiant į jų dydį ir sunkumą.
 
Sausio 27 d. įsigaliojo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) direktoriaus įsakymu patvirtinta Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika. Ši metodika nustato KPP administravimo taisyklėse nurodytų sankcijų taikymo taisykles paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką. Taip siekiama, jog sankcijos proporcingai atitiktų pažeidimų mastą ir sunkumą. Tai – didelis palengvinimas paramos gavėjams,  įgyvendinantiems projektus pagal KPP ir siekiantiems pasinaudoti ES parama.
 
Pagal naują metodiką nustačius, kad paramos gavėjai, vykdami pirkimus, pažeidė pirkimų vykdymo tvarką, bus apskaičiuota paramos sumažinimo suma, išreiškiant ją konkrečiu sankcijų procentiniu dydžiu. Taigi už nedidelius NMA nustatytus pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimus (pvz., netinkamą tiekėjų kainų vertinimą, informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus trūkumus) paramos gavėjams gali būti pritaikyta tik 5 proc. sankcija, skaičiuojant nuo pirkimo sutarties vertės.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad, jeigu bus nustatytas daugiau nei vienas pirkimo pažeidimas, bus taikoma didžiausia galima taikyti sankcija. Tačiau, jeigu pirkimas suskaidytas į dalis ir dalyvis gali pateikti pasiūlymą dėl atskiros dalies, o pažeidimas susijęs tik su konkrečia dalimi, sankcijos dydis skaičiuojamas ir taikomas tik tai konkrečiai pirkimo daliai.
 
Paramos gavėjams minėtoje metodikoje numatytas dar vienas didelis palengvinimas – gavę pranešimą apie NMA ketinamas taikyti sankcijas, paramos gavėjai iki atitinkamo mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos (sprendimo dėl sankcijų pritaikymo priėmimo NMA) turi teisę iš naujo tinkamai įvykdyti pirkimą ir pateikti vertinti šio pirkimo dokumentus. Tokiu atveju sankcijos paramos gavėjams iš viso nebus netaikomos.
 
Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką galite rasti čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:49