Rugsėjo 30 – svarbi ūkio darbų užbaigimo diena
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.23

Rugsėjo 30 – svarbi ūkio darbų užbaigimo diena

Rugsėjo 30 – svarbi ūkio darbų užbaigimo diena
Prisiėmusiems tęstinius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP) primename apie būtinuosius darbus, kuriuos privalu užbaigti rugsėjo 30 d. Šis terminas aktualus pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklose.
 
Iki rugsėjo 30 d. pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, turi pabaigti šienavimo darbus. Iki šios dienos šienas arba nupjauta žolė ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta – išvežta iš lauko, draudžiama paskleisti nušienautą žolę. Pasitaiko atvejų, kai pareiškėjai pievose gano gyvulius, tačiau jei ganyklose lieka nenuganytos, nesutvarkytos žolės, ją būtina nupjauti ir išvežti.
 
Iki rugsėjo 30 d. šienavimo darbus turi pabaigti pareiškėjai, dalyvaujantys veiklose „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Melioracijos griovių tvarkymas“.
 
Veiklos „Melioracijos griovių tvarkymas“ dalyviai turėtų atkreipti dėmesį, kad nušienauta žolė gali būti smulkinama ir paliekama ant melioracijos griovio šlaito, tačiau tokiu atveju pareiškėjui mokama mažesnė paramos suma. Pareiškėjams, kurių tvarkomuose melioracijos griovių plotuose nušienauta žolė bus nupjauta ir išvežta, mokama 150 Eur už ha paramos išmoka, o pareiškėjams, kurių tvarkomuose plotuose nušienauta susmulkinta žolė bus paskleista ant melioracijos griovio šlaito, – 145  Eur už ha paramos išmoka.
 
Pareiškėjai deklaruodami turėjo teisingai pasirinkti naudmenų klasifikatoriaus kodą. Jei paraiškoje buvo nurodytas didesnės išmokos kodas, o patikros vietoje metu šlaituose randama susmulkintos paskleistos žolės, tai laikoma pažeidimu. Verta paminėti, kad negalima palikti nesusmulkintos žolės melioracijos griovio šlaite pradalgėse. Tvarkantieji melioracijos griovius iki rugsėjo 30 d. taip pat turi iškirsti šlaituose augančius krūmus ir juos išvežti.
 
Rugsėjo 30-oji – svarbus terminas ir pareiškėjams, tęsiantiems įsipareigojimus pagal veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, – iki šios dienos būtina nupjauti visą plotą ir išvežti nupjautą žolę.
 
Tęstinių įsipareigojimų pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ turėtojai iki rugsėjo 30 d. turi pabaigti laukų kultivavimo darbus.
 
Priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ dalyviai įsipareigoja laikytis numatytų įsipareigojimų pagal priemonės atitinkamą programą ar veiklą ne mažiau kaip penkerius kalendorinius metus nuo paraiškos pateikimo dienos (jei įgyvendinimo taisyklėse nenurodyta kitaip), privalo kasmet teikti paraišką ir deklaruoti įsipareigotus plotus.
 
Ūkio darbų atlikimo svarbiausios datos išsamiai nurodytos Nacionalinės mokėjimo agentūros parengtose atmintinėse.
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 23 d. 16:27