Rugsėjo 30 – paskutinė paraiškų pateikimo diena
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.25

Rugsėjo 30 – paskutinė paraiškų pateikimo diena

Rugsėjo 30 – paskutinė paraiškų pateikimo diena
Netrukus baigsis paraiškų gauti paramą pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis priėmimo terminas. Siekiantieji paramos investicijoms į miškininkystės technologijas, taip pat melioracijos projektams finansuoti turėtų paskubėti, nes laiko paraiškoms pateikti liko nedaug.
 
Iki rugsėjo 30 d. renkamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiuo paraiškų rinkimo etapu melioracijos projektams finansuoti skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Iki rugsėjo 24 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams skyriams pateikta 16 paraiškų, kuriose prašoma daugiau kaip 4 mln. 410 tūkst. Eur.
 
Iki šio mėnesio pabaigos paramos dar gali kreiptis miškininkai pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. 931 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Primename, kad naujuoju programiniu laikotarpiu projektams taikomi atrankos kriterijai. Pagal kiekvieną kriterijų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Tik surinkusios nustatytą privalomą mažiausią balų skaičių paraiškos gali būti toliau vertinamos.
 
Paraiškoms, pateiktoms pagal veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“, mažiausias privalomas balų skaičius –­ 20. Siekiantiems paramos pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ būtina surinkti mažiausiai 30 balų.
 
Projektų atrankos kriterijai pateikti paminėtų veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 25 d. 10:56