Rugsėjo 30 diena – svarbus terminas tvarkantiems kraštovaizdį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.09.23

Rugsėjo 30 diena – svarbus terminas tvarkantiems kraštovaizdį

Rugsėjo 30 diena –  svarbus terminas tvarkantiems kraštovaizdį
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonėje „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, turėtų atkreipti dėmesį, kad rugsėjo 30 dieną baigiasi kai kurių būtinų atlikti darbų terminas.
 
Primename, kad rugsėjo 30 dieną pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, turi pabaigti šienavimo darbus. Norime atkreipti dėmesį, kad iki šios dienos šienas ar nupjauta žolė ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta – išvežta iš lauko. Pasitaiko atvejų, kai pareiškėjai pievose gano gyvulius, tačiau ganyklose lieka daug nenuganytos, nesutvarkytos žolės, ją būtina nupjauti ir taip pat išvežti.
 
Iki rugsėjo 30 dienos šienavimo darbus turi pabaigti ir pareiškėjai, dalyvaujantys veiklose: „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Melioracijos griovių tvarkymas“. Dalyvaujantys priemonėje „Melioracijos griovių tvarkymas“ turėtų atkreipti dėmesį, kad nušienauta žolė gali būti smulkinama ir paliekama ant melioracijos griovio šlaito, tačiau, tokiu atveju pareiškėjui mokama mažesnė paramos suma.
 
Pareiškėjams, kurių tvarkomuose melioracijos griovių plotuose nušienauta žolė bus nupjauta ir išvežta, mokama 518 Lt/ha paramos išmoka, o pareiškėjams, kurių tvarkomuose plotuose nušienauta susmulkinta žolė bus paskleista ant melioracijos griovio šlaito – 500 Lt/ha paramos išmoka.
 
Deklaruodami pareiškėjai turėjo būti atidūs ir teisingai pasirinkti naudmenų klasifikatoriuje nurodytą kodą, kadangi toks atvejis, kai kodas nurodytas didesnei išmokai gauti, o patikros vietoje metu šlaituose randama susmulkinta paskleista žolė – bus laikomas pažeidimu. Tiesa, nesusmulkinta žolė ant melioracijos griovio šlaito pradalgėse negali būti palikta, visais atvejais tai bus laikoma pažeidimu. Tvarkantys melioracijos griovius iki šios datos taip pat turi nuo šlaitų iškirsti ir išvežti krūmus.
 
Rugsėjo 30-oji – svarbus terminas ir pareiškėjams, dalyvaujantiems veikloje „Ražienų laukai per žiemą“, iki šios datos jie turi pabaigti laukų kultivavimo darbus.
 
Dalyvaujantys priemonėje „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ prisiima laikytis numatytų įsipareigojimų pagal priemonės atitinkamą programą ar veiklą ne mažiau kaip penkerius kalendorinius metus nuo paraiškos pateikimo dienos ir privalo kasmet teikti paraišką bei deklaruoti įsipareigotus plotus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 10:00