Rugsėjis – intensyvus patikrų ūkiuose metas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.08

Rugsėjis – intensyvus patikrų ūkiuose metas

Rugsėjis – intensyvus patikrų ūkiuose metas
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai šiuo metu atlieka patikras pareiškėjų, siekiančių gauti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei paramą pagal su plotu susijusių kaimo plėtros programų priemones, ūkiuose. NMA patikrų specialistai atkreipia dėmesį į įsipareigojimų vykdymo terminus, dažniausiai pasitaikančius pažeidimus.
 
NMA specialistai su plotu susijusių priemonių patikras ūkiuose atlieka visus metus, bet dažniausiai jos vyksta vasarą ir rudenį. Remiantis ES reglamentų reikalavimais būtina atlikti mažiausiai 5 proc. paramos už plotus paraiškų duomenų patikras. Šiais metais NMA Kontrolės departamento specialistai patikroms atlikti atrinko 10 500 pareiškėjų, o  iki rugsėjo pradžios jau aplankė 4 000 pareiškėjų ūkių.
 
Tikrinamas įsipareigojimų vykdymas
 
Atliekant patikras, siekiama įsitikinti, kad pareiškėjo pateikti duomenys neklaidingi ir pareiškėjas  vykdo įsipareigojimus, numatytus konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Tikrintojai ne tik patikrina dokumentus, bet ir visuotinės padėties nustatymo prietaisais matuoja pasėlių ir laukų plotą, siekdami įsitikinti, ar faktinis plotas atitinka plotą, deklaruotą paraiškoje. Taip tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paramos gavėjams keliamus reikalavimus. Patikros metu tikrinami visi be išimties pareiškėjo pagal programas prisiimti įsipareigojimai, kuriuos galima tuo metu patikrinti.
 
Tikrinant su deklaruotu plotu susijusius įsipareigojimus, pareiškėjui apie tai pranešama ne anksčiau kaip prieš 14 dienų. Tikrinant su gyvuliais susijusių įsipareigojimų laikymąsi – likus 48 valandoms iki patikros. Apie numatomą vykdyti patikrą nepranešama, jei tokios informacijos pateikimas neatitinka kontrolės tikslų.
 
Nupjauta žolė – sutvarkyta
 
Pareiškėjai, nelaikantys gyvulių arba turintys mažiau nei 0,3 sutartinius  gyvulius vienam hektarui ir deklaravę ganyklų arba pievų plotą, privalo ganyklas nušienauti iki liepos 15 d. Iki šios datos nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turėjo būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius).
 
Ūkininkaujantieji užliejamų pievų teritorijose (Priekulės, Lumpėnų, Natkiškių, Pagėgių, Stoniškių, Vilkyškių, Gardamo, Juknaičių, Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio seniūnijos) žolės ritinius turės išvežti iš laukų iki spalio 1 d.
 
Pareiškėjai, kurių bendras tinkamų paramai skirti ganyklų arba pievų plotas sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendro paramai tiesioginėmis išmokomis skirti tinkamo ploto, gali žaliąją masę susmulkinti ir tolygiai paskleisti.
 
Nenuganyti plotai – sutvarkyti
 
Pareiškėjams, kurių einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 sutartinio gyvulio vienam hektarui, ganyklas arba pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ ir DGP) nušienauti privalu bent vieną kartą per metus arba visiškai nuganyti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Šie pareiškėjai žaliąją masę gali susmulkinti ir tolygiai paskleisti.
 
Vertėtų atkreipti pareiškėjų dėmesį į tai, kad jei bendras tinkamų paramai ganyklų arba pievų plotas sudaro daugiau nei 10 proc. bendro paramai tiesioginėmis išmokomis tinkamo ploto, būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.
 
Kontrolės specialistai pastebi, kad visi lauko plotai turi būti nuganyti, žolė nuėsta, o ūkinių gyvūnų nenuganyti plotai – sutvarkyti.
 
Svarbu pabrėžti, kad patikros atliekamos vertinant visą deklaruotą lauką, t. y. nustatoma, ar numatytas lauko priežiūros būdas taikomas visam laukui, t. y. jei plotas, kuriame nustatomas neatitikimas, sudaro daugiau nei 1 ha arba daugiau nei 10 proc. viso lauko ploto, laikoma, kad visas laukas neatitinka reikalavimų.
 
„Žalinimo“ reikalavimai
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti „žalinimo“ išmoką, privalo atitikti „žalinimo“ išmokos reikalavimus t. y. įvairinti pasėlius, išlaikyti esamas daugiametes ganyklas arba pievas, naudmenose deklaruoti ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV).
 
Deklaravusieji daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos privalo deklaruoti kaip EASV: tai gali būti pūdymas (iš kurio einamaisiais metais negaunama produkcijos ir kurio 1 ha atitinka 1 ha EASV ploto) arba azotą kaupiantys augalai (kurių 1 ha atitinka 0,7 ha EASV ploto).
 
Kontrolės departamento specialistai atkreipia dėmesį į įsipareigojimų vykdymo terminus. Auginantieji azotą kaupiančius augalus (priklausančius II klasifikatoriaus grupei) nuėmę derlių iki lapkričio 1 d. šiuos plotus privalo apsėti arba palikti minėtų plotų ražienas iki kitų metų kovo 1 d.
 
Naudinga informacija
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:46