Rugsėjį kviečiame teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.26

Rugsėjį kviečiame teikti paraiškas

Rugsėjį kviečiame teikti paraiškas
Rugsėjo mėnesį kviečiame teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.
 
Š. m. rugsėjo 1–30 d. renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Pagal paminėtą veiklos sritį remiamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. 931 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Nuo rugsėjo 1 d. paraišką gauti paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio konsolidacijai“ galės teikti valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. Paramos ji galės kreiptis iki šių metų pabaigos, t. y. gruodžio 31 d. Pagal paminėtą veiklą  remiamas žemės konsolidacijos projektų rengimo organizavimas, rengimas ir įgyvendinimas (įskaitant natūralių žemės sklypų pertvarkymą), viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas.  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 mln. 349 tūkst. 510 Eur paramos lėšų.
 
Taip pat rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.
 
Paraiškų laukiame Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Primename, kad parama naujuoju finansiniu laikotarpiu skiriama įgyvendinti projektams, surinkusiems minimalų privalomą balų, taikomų už atitiktį priemonių taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, skaičių. Nesurinkusios privalomo minimalaus atrankos balų skaičiaus paraiškos toliau nevertinamos. Jeigu prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, sudaroma pirmumo gauti paramą eilė. Pirmenybė teikiama daugiausia balų surinkusioms paraiškoms.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugpjūčio 26 d. 15:03