Rugpjūtį – projektiniai pasiūlymai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.26

Rugpjūtį – projektiniai pasiūlymai

Rugpjūtį – projektiniai pasiūlymai
Nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 30 d. bus renkami projektiniai pasiūlymai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.
 
 
 
Projektinius pasiūlymus priims Regioninės plėtros departamento teritoriniai skyriai
 
Projektinius pasiūlymus pareiškėjai – savivaldybių administracijos ar savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys – gali pateikti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atitinkamam teritoriniam skyriui, kuris atlieka regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas, nes minėtas departamentas atsako už projektinių pasiūlymų rinkimą – rengia kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, apie jo parengimą informuoja savivaldybių administracijas, o šios, gavusios informaciją apie paskelbtą kvietimą, apie jį informuoja kitus galimus pareiškėjus. Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus bus skelbiamas ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt.
 
Projektiniai pasiūlymai turės būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba registruotu paštu, o projektiniai pasiūlymai, pateikti kitu būdu (pvz., paštu ar per kurjerį), bus laikomi pateiktais netinkamai ir nevertinami. Po rugsėjo 30 d. pateikti projektiniai pasiūlymai nebus priimami.
 
Laiku pateikti dokumentai bus vertinami ten, kur ir bus priimti – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atitinkamuose teritoriniuose skyriuose. Teigiamai įvertinti projektiniai pasiūlymai bus įtraukti į prioritetinį ir rezervinį regiono projektų sąrašus, kurie taip pat bus skelbiami svetainėje www.lietuvosregionai.lt, o galutinį sprendimą dėl regiono projekto finansavimo priims Žemės ūkio ministerija.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) projektinių pasiūlymų nepriiminės.
 
Įvertinus projektinius pasiūlymus – paraiškos bus teikiamos NMA
 
Pareiškėjai, kurių projektai bus įtraukti į regiono plėtros tarybos patvirtintą regiono projektų sąrašą, kitų metų pradžioje galės teikti paramos paraiškas projektui finansuoti. Šių paraiškų pateikimo grafikas bus skelbiamas atskirai, o paraiškos bus priimamos NMA teritoriniuose skyriuose.
 
Projektai – kaimo vietovėms gražinti
 
Primename, kad pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ bus remiamas kaimo vietovėse esančios mažos apimties viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, t. y. visuomeninės paskirties pastatų rekonstravimas, kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos resursus, statyba, inžinerinių statinių statybos darbai: naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir (arba) esamų rekonstravimas ir kapitalinis remontas, inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai, viešųjų poilsio, sporto, laisvalaikio, rekreacinės ir kitos paskirties inžinerinių statinių įrengimas ar esamų sutvarkymas, mažųjų architektūros elementų sukūrimas ir atnaujinimas, meno kūrinių, skulptūrų, statulų, esančių tvarkomame objekte, sukūrimas ir atnaujinimas, kitų atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, laisvalaikiui ir siekiant skatinti kaimo vietovėse ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ bus remiama reikšmingais pripažintų istorinių želdynų, istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę, memorialinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai, saugomų teritorijų, įskaitant gamtos paveldo objektus, vertybių išsaugojimas ir (arba) atkūrimas bei pritaikymas lankymui, kitų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio elementų bei kraštovaizdžio kompleksų tvarkymo darbai.
 
Minėtais projektais bus siekiama skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse bei užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 26 d. 15:48