Rugpjūčio 1 d. baigsis šienavimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.19

Rugpjūčio 1 d. baigsis šienavimo terminas

Rugpjūčio 1 d. baigsis šienavimo terminas
Iki šienavimo darbų pabaigos liko mažiau negu trys savaitės. Laiku atlikti šienavimo darbus – vienas iš įsipareigojimų, kurio privalo laikytis ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.
 
Deklaruojantys pievas (kodais GPŽ, GPA, DGP) ūkininkai jas turi nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu bitininkams, kurių laikomos bitės užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d., šienavimo terminas baigiasi mėnesiu vėliau – rugsėjo 1 d.
 
Taip pat ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (kodai: OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT). Iki šios datos būtina pašalinti negyvus vaismedžius ir vaiskrūmius arba jų liekanas. Svarbu neužmiršti sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) periodiškai įdirbti taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės.
 
Tas pats šienavimo darbų pabaigos terminas (rugpjūčio 1 d.) galioja ir ūkininkams, dalyvaujantiems KPP priemonių „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklose.
 
Iki rugpjūčio 1 d. antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti privalo dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Šis terminas galioja ir įgyvendinant veiklą „Dirvožemio apsauga“ – įsėtas daugiametes žoles privalu nušienauti iki rugpjūčio 1 d.
 
Pareiškėjai užliejamųjų pievų teritorijose (Kintų, Lumpėnų, Rusnės, Stoniškių seniūnijos) žolės ritinius turi išvežti iš laukų iki spalio 1 d.
 
Šienavimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos, su kitais šienavimo terminais galima susipažinti NMA straipsnyje, čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 22 d. 08:24