Rugpjūčio 1 d. baigiasi kai kurių dokumentų pateikimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.24

Rugpjūčio 1 d. baigiasi kai kurių dokumentų pateikimo terminas

Rugpjūčio 1 d. baigiasi kai kurių dokumentų pateikimo terminas
Savarankiškai pateikusieji paraiškas gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ir plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, iki rugpjūčio 1 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti tam tikrus dokumentus. Pavėluotai dokumentai gali būti siunčiami iki rugpjūčio 26 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.
 
Savarankiškai paraiškos buvo teikiamos Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) užpildžius elektroninę paraiškos formą.
 
Dokumentai siekiant išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
 
Siekiantys susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus ūkininkai ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus, jeigu sertifikuota sėkla buvo įsigyta iš dauginamosios medžiagos tiekėjo ir jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla.
 
Jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo, būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją ar jį atitinkantį dokumentą. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris, įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija. Dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialus vertimo patvirtinimas).
 
Sėklą įsigijus tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo, pareiškėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes. Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris, įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalų rūšis, veislė ir kategorija.
 
Tuo tarpu, jeigu sėjai buvo panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla, būtina pateikti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate.
 
Dokumentai siekiant paramos už cukrinių runkelių plotus
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai, iki rugpjūčio 1 d. NMA privalo pateikti pirkimo–pardavimo sutarčių einamųjų metų produkcijai parduoti sutarčių kopijas. Pastarosios sutartys sudaromos su baltojo cukraus gamintojais ar žemės ūkio kooperatyvais.
 
Po rugpjūčio 26 d. pateikti dokumentai neadministruojami
 
Nurodyti dokumentai gali būti priimami pavėluotai iki rugpjūčio 26 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną susietosios paramos suma mažinama 1 proc. Vėliau pateikti dokumentai nebus administruojami, o susietoji parama nebus skiriama, išskyrus atvejus, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
 
Kur siųsti dokumentus
 
Dokumentus reikia siųsti NMA adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius arba elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx. Svarbu, siunčiant dokumentus, pareiškėjo parašu patvirtintame lydraštyje nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ar pavadinimą (jei siunčia juridinis asmuo), valdos numerį ir paraiškos registracijos numerį.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 24 d. 09:51