Ruduo – derliaus metas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.14

Ruduo – derliaus metas

Ruduo – derliaus metas
Įpusėjus rudeniui Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukė daugiau kaip 94 tūkst. paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Iki liepos 10 d. paraiškas gauti išmokas už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus pateikė daugiau kaip 136 tūkst. ūkininkų. NMA darbuotojai, siekdami, kad visos paramos lėšos kuo greičiau pasiektų Lietuvos ūkininkus, skuba atlikti darbus laiku ir kokybiškai. Ankstesniu programiniu laikotarpiu sukaupta administravimo patirtis padeda specialistams įveikti naujus iššūkius, tačiau sklandžiam paraiškų administravimui ir paramos lėšų išmokėjimui ne mažiau svarbus NMA ir pareiškėjų glaudus bendradarbiavimas.
 
Iš viso 2014–2020 m. laikotarpiui skirta 1,977 mlrd. Eur paramos lėšų, iš kurių 2015 metams – 600 mln. Eur. Taigi beveik trečdalis viso programinio laikotarpio paramos lėšų tenka šiems metams.
 
Dėl naujovių kyla daug klausimų
 
Naujas finansinis laikotarpis atnešė daug svarbių pokyčių ir naujovių ne tik pareiškėjams, bet ir NMA specialistams. Vieniems reikėjo pagal naujas paramos įgyvendinimo taisykles tinkamai parengti ir pateikti paramos paraiškas, verslo planus, kitiems – jas įvertinti atsižvelgiant į naują paraiškų vertinimo metodiką, naujus teisės aktus. 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu pateiktoms paraiškoms skiriami balai pagal taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, o, prašomos paramos sumai viršijus skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Suprantama, kad, pasikeitus paraiškų vertinimo tvarkai, priemonių įgyvendinimo ir administravimo taisyklėms, pareiškėjams kyla daug klausimų. Tai patvirtina labai padidėjęs besikreipiančių į NMA klientų skaičius.
 
Susidomėjimas parama didžiulis
 
Prasidėjus naujam finansiniam laikotarpiui, pareiškėjai pasižymi ypač dideliu aktyvumu – iš viso NMA sulaukė 94 tūkst. paraiškų, iš kurių daugiau kaip 6,5 tūkst. paraiškų buvo pateikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones.
 
Daugiausia paraiškų pateikta pagal šias naujos programos priemonių veiklos sritis: „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ – 1 358 paraiškos, „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – 2 030 paraiškų, „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ – 1 502 paraiškos. Taip pat didelio populiarumo sulaukė miškų priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ – surinktos 578 paraiškos. Žemės ūkio produktų perdirbėjai pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ pateikė 50 paraiškų. Nemažai paraiškų NMA teritoriniai paramos administravimo skyriai sulaukė ir pagal kitas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones. Šiais metais paramos dar galės kreiptis jaunieji ūkininkai, taip pat siekiantieji plėtoti verslą kaime, Lietuvos kaimo tinklo atstovai.
 
NMA specialistai pastebi, kad dauguma paraiškų ūkininkai pateikia paskutinėmis paraiškų surinkimo dienomis, o tai apsunkina administravimo procesą. Taip pat paraiškų vertinimas stabdomas ir dėl to, kad pateikiami ne visi duomenys bei reikalingi dokumentai, dėl kurių agentūros specialistams tenka kreiptis į pareiškėjus su paklausimais.
 
Kad skirtos lėšos paramos gavėjus pasiektų kuo greičiau, NMA specialistai ragina ūkininkus operatyviai atsakyti į gautus paklausimus, atsiųsti reikiamus dokumentus. Tiek pareiškėjai, tiek NMA specialistai siekia bendro tikslo – sėkmingo naujo programinio laikotarpio paramos lėšų įsisavinimo.
 
Nuo spalio vidurio – ir išmokų už deklaruotus plotus avansai
 
NMA specialistai jau suskubo pasiruošti ir netrukus prasidėsiančiam tiesioginių išmokų avansų mokėjimui. Šiais metais žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus deklaravo daugiau kaip 136 tūkst. pareiškėjų. Iš viso Lietuvos ūkininkams planuojama išmokėti 442,5 mln. Eur tiesioginių išmokų. Vien tik iki lapkričio 1 d. avanso sulauks 103,8 tūkst. ūkininkų, t. y. 76,1 proc. deklaravusiųjų plotus tiesioginėms išmokoms gauti.
 
Jei 2013 m. avansai buvo išmokėti 55 proc. pareiškėjų, 2014 m. avansai pasiekė beveik 73 proc. visų pareiškėjų, o 2015 m. planuojama jų skaičių padidinti dar 10 proc. punktų – iki 83 proc.
 
Verta paminėti, kad sprendimą išmokėti tiesioginių išmokų avansą jau nuo spalio 16 d. priėmė tik Lietuva. Pavyzdžiui, Estija ir Lenkija avanso mokėti ūkininkams neplanuoja, o Latvija numato tai daryti tik nuo lapkričio 1 dienos.
 
Kad išmokų avansai būtų pradėti mokėti laiku, iki spalio pradžios buvo atliktos visos reikalingos patikros. Kontrolės departamento specialistai aplankė 10 500 patikroms atrinktų pareiškėjų ūkių, taip pat atliko apie 3 tūkst. mėsinių ir pieninių veislių ūkinių gyvūnų patikrų vietoje. Paramą administruojantys specialistai, atlikę paraiškų administracinį tikrinimą, šiuo metu skuba ūkininkus informuoti apie jų paraiškose nustatytus neatitikimus. Laukiantys avanso pareiškėjai turėtų nedelsti, laiku atsakyti į NMA paklausimus, atsiųsti reikalingus dokumentus.
 
NMA deda visas pastangas, kad tiesioginių išmokų avansas pasiektų kuo daugiau ūkininkų – suplanuoti konkretūs avanso mokėjimo etapai.
 
Ūkininkus avansas pasieks spalio 16 d. – lapkričio 30 d. – pagal atskiras tiesioginių išmokų schemas skirtingu laiku. Avansai sudarys iki 70 proc. numatytų išmokų bendrų sumų. Likusi tiesioginių išmokų dalis bus mokama nuo gruodžio 1 d., pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones – nuo kitų metų sausio pradžios.
 
Svarbiems darbams pabaigti – vos keli mėnesiai
 
Siekiama, kad būtų kuo greičiau įsisavintos ne tik naujo, bet ir praėjusio programinio laikotarpio paramos lėšos. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą jau išmokėta daugiau kaip 2,2  mlrd. Eur, t. y. 97 proc. skirtų paramos lėšų, o iki metų pabaigos planuojama išmokėti likusią programai įgyvendinti skirtą paramos sumą.
 
Nors didžioji dalis projektų jau užbaigti ir paramos lėšos jau pasiekė ūkininkus, tačiau nemažai galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų bei mokėjimo prašymų NMA buvo pateikta dar šių metų rugsėjį. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą vien 2015 m. iš viso gauta 6 880 mokėjimo prašymų. NMA specialistai skuba vertinti paskutinius mokėjimo prašymus, tikrina pateiktus dokumentus.
 
Taigi 2015 m. – tikrai išskirtiniai ir agentūros specialistams, ir paramos gavėjams. Sėkmingai įsisavinta ankstesnio laikotarpio parama, paskirstyta beveik trečdalis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programai skirtos paramos, ne mažiau kaip 83 proc. paramos gavėjų pasiekę išmokų už deklaruotus plotus avansai – štai tokio gausaus derliaus tikimasi sulaukti dar šiais metais NMA ir paramos gavėjų bendro darbo dėka.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. spalio 14 d. 13:09