Renkamos žvejų paraiškos kompensacijoms už žinduolių ir paukščių padarytą žalą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.09.10

Renkamos žvejų paraiškos kompensacijoms už žinduolių ir paukščių padarytą žalą

Renkamos žvejų paraiškos kompensacijoms už žinduolių ir paukščių padarytą žalą
Žuvininkystės sektoriaus atstovai, norintys gauti kompensaciją už žinduolių ir paukščių padarytą žalą laimikiui, kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“.
 
Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 12 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose (skyrių kontaktai čia).
 
Paramos gali kreiptis žvejojantys Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais, kurių bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją ataskaitiniais metais (2017 m.) yra didesnės kaip 4 586 Eur. Taip pat vykdę verslinę žvejybą 2017 metais pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, jei neviršytos skirtos žvejybos kvotos (jei kvotos skiriamos).
 
Atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytą kompensavimo sistemą, paramos gavėjams gali būti taikoma 30 proc. kompensacija nuo 2017 metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją.  Pareiškėjams, kurie 2017 arba ankstesniais metais, bet ne anksčiau kaip 2014 metų sausio 1 d. įsigijo nuo žinduolių ir (ar) paukščių laimikį apsaugančią įrangą ir (arba) įrankius, taikoma 10 proc. didesnė kompensacija (40 proc.) nuo ataskaitiniais metais gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją. Kartu su paraiška pateikiami nuo žinduolių ir (ar) paukščių laimikį apsaugančios įrangos ir (arba) įrankių įsigijimą patvirtinantys dokumentai, kuriais įrodoma, kad įsigyta įranga ir (arba) įrankiai saugo žvejybos laimikį nuo galimos žalos. Nuo žinduolių ir (ar) paukščių laimikį apsaugančią įrangą ir (arba) įrankių naudojimo kontrolę užtikrina Žuvininkystės tarnyba.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc. bendrojo finansavimo) ir valstybės biudžeto (25 proc. bendrojo finansavimo), taikant išlaidų kompensavimo būdą. Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 150 tūkst. Eur.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d. 16:19