Renkamos žuvininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.10.05

Renkamos žuvininkų paraiškos

Renkamos žuvininkų paraiškos
Nuo spalio 1 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal tris Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.
 
Remiamas žvejybos laivų variklių keitimas
 
Iki gruodžio 3 d. užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse ir siekiantys modernizuoti savo turimus žvejybos laivus, kviečiami kreiptis paramos pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Paramos lėšomis remiamos ne tik žvejybos laivų variklių įsigijimo ir (arba) variklių pakeitimo paslaugų išlaidos, bet ir projekto viešinimo išlaidos bei žvejybos laivo variklio draudimo įmokų išlaidos (projekto įgyvendinimo laikotarpiu).
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc.) ir valstybės biudžeto (50 proc.). Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 15 848 Eur. Didžiausia galima paramos suma yra 10 000 Eur, finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose (skyrių kontaktai čia).
 
Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi
 
Pagal paramos žuvininkystei priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi“ remiamos investicijos į iškrovimo vietas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti įpareigojimą iškrauti visą sužvejotą laimikį pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 8 straipsnio 2 dalies b punktą. Taip pat siekiama suteikti pridėtinės vertės nepakankamai naudojamoms sužvejoto laimikio dalims. Atkreiptinas dėmesys, kad parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.
 
Paraiškas gali teikti: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.
 
Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  • teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
  • projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.
Paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis). Tarp pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) pasirašoma sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė. Partnerio įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paramos paraiškoje.
 
Priemonei įgyvendinti skiriama 850 000 Eur paramos. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma taip pat gali būti 850 000 Eur.
 
Paraiškos renkamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose (skyrių kontaktai čia) iki lapkričio 30 d.
 
Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą
 
Iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius, remiamas pagal paramos žuvininkystei priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“. Šia priemone siekiama gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą ir darbo sąlygas.
 
Paraiškas gali teikti: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.
 
Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  • teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
  • projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.
Paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis). Partnerio įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paraiškoje. Tarp pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) pasirašoma sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė.
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 1 700 000 Eur paramos. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 1 700 000 Eur.
 
Paraiškos renkamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose (skyrių kontaktai čia) iki lapkričio 30 d.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. spalio 5 d. 14:20