Renkamos žuvininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.12.05

Renkamos žuvininkų paraiškos

Renkamos žuvininkų paraiškos
Nuo lapkričio 28 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros paramos administravimo skyriuose pradėtos rinkti paraiškos pagal tris Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones.
 
Kompensacijos už sužvejotą produkciją
 
Siekiantys kompensuoti padarytą žalą sužvejotam laimikiui kviečiami teikti paraišką pagal priemonę  „Jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas – kompensavimo sistemos už jūrų žinduolių ir paukščių daromą žalą sužvejojamiems laimikiams“. Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektai, kurių bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją 2015 metais yra didesnės kaip 1 683 Eur bei verslinę žvejybą pasyvios žvejybos įrankiais vykdė ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros pakrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami skirtų žvejybos kvotų.
 
Pareiškėjams, atitinkantiems kriterijus, bus kompensuojama 30 proc. visų 2015 m. gautų bendrųjų pajamų už sužvejotą produkciją. Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 203 000 Eur iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).
 
Priemone siekiama didinti žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties pakrantės žvejybos laivyno, konkurencingumą ir gerinti saugos bei darbo sąlygas, taip pat – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.
 
Remiamas žvejybos laivų variklių keitimas
 
Užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje arba vidaus vandenyse ir siekiantys modernizuoti savo turimus žvejybos laivus kviečiami kreiptis paramos pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc.) ir valstybės biudžeto (50 proc.). Didžiausia galima paramos suma yra 3150 Eur, finansuojama iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Atkreipiame dėmesį, kad jei gautose paraiškose prašoma bendra suma viršis planuojamą 15 848 Eur paramą, paraiškos bus sugrupuojamos pagal šiuos projektų pirmumo atrankos kriterijus:
  • laivams, kurių bendrasis ilgis pagal laivo techninio paso duomenis neviršija 12 metrų, suteikiama 60 balų (atitiktis vertinama pagal Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo arba Vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo duomenis);
  • laivams, kurie žvejojo ne mažiau kaip 60 dienų per ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo, suteikiama 40 balų.
 
Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.
 
Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms
 
Priemone „Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms“ siekiama užtikrinti žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyrą. Ja remiamas Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro kūrimas ir diegimas. Didžiausia galima paramos suma yra 30 000 eurų su PVM. Paraišką gali teikti Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gruodžio 5 d. 09:56