Renkamos paraiškos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.12

Renkamos paraiškos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui

Renkamos paraiškos žvejybinių laivų variklių keitimui ir modernizavimui
Iki gruodžio 4 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos žuvininkystės sektoriaus atstovų paraiškos dėl žvejybinių laivų pagrindinių arba pagalbinių variklių pakeitimo ar modernizavimo.
 
Paraiškos minėtai veiklai įvykdyti renkamos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui (spalio 5 d. – gruodžio 4 d.) skirta 15 800 Eur, o didžiausia paramos suma projektui įgyvendinti gali siekti 10 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas – iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusią 70 proc. projekto tinkamų išlaidų dalį bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Paraiškas pagal šią Veiksmų programos priemonę gali teikti ūkio subjektai, nuosavybės teise valdantys žvejybos laivą (-us) ir užsiimantys versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse. Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Priemonės tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 12 d. 09:22