Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.03.04

Renkamos paraiškos žuvų pridėtinei vertei didinti

Renkamos paraiškos žuvų pridėtinei vertei didinti
Žuvininkystės sektoriaus atstovai, norintys pasinaudoti finansine parama sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, sugauto laimikio kokybei išsaugoti ir pagerinti, nuo kovo 4 d. iki gegužės 3 d. gali teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“. Paraiškos šiuo laikotarpiu bus priimamos pagal įprastas bei pagal supaprastintąsias priemonės įgyvendinimo taisykles.
 
Remiama veikla ir galimi paramos gavėjai
 
Pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ numatyta veikla – perdirbant, vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę, išsaugoti, pagerinti sugauto laimikio kokybę, taip pat panaudoti nepageidaujamą priegaudą.
 
Pagal „didžiąsias“ taisykles parama taip pat skiriama sužvejotos žuvies vartojamosioms savybėms ir (arba) kokybei gerinti, įsigyti inovacinių investicijų į laivus.
 
Teikti paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ gali įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną) ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai, taip pat vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą, bei įmonės, turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą.
 
Teikti paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (supaprastinta parama) gali įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną), tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje. Minėtos įmonės privalo turėti perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną), perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
 
Paramos tiek pagal vienas, tiek pagal kitas taisykles taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), atitinkančios prieš tai išvardytus reikalavimus.
 
Paramos suma
 
Pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ šiam paraiškų surinkimo laikotarpiui skirta 2 200 000 Eur paramos lėšų. Galima paramos suma vienam projektui – iki 2 000 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, intensyvumas taikomas iki 30 proc. Projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą (kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte), arba kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (supaprastinta parama) skirta bendra paramos suma – 500 000 Eur. Didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 50 000 Eur, o paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus prieš tai nurodytus atvejus.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Paraiškas pagal supaprastintąsias EJRŽF priemonės taisykles šiemet taip pat numatyta rinkti nuo rugpjūčio 5 d. iki spalio 4 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 5 d. 09:16