Renkamos paraiškos žuvininkystės rinkodaros priemonėms įgyvendinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.30

Renkamos paraiškos žuvininkystės rinkodaros priemonėms įgyvendinti

Renkamos paraiškos žuvininkystės rinkodaros priemonėms įgyvendinti
Nuo liepos 4 d. iki rugpjūčio 31 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai gali teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Rinkodaros priemonės“.
 
Priemonės tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.
 
Remiamos veiklos, kuriomis siekiama:
 • ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo rinkai sąlygas, rinkodaros potencialą turinčių rūšių, nepageidaujamos priegaudos sumažinimo, žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie gauti taikant mažo poveikio aplinkai metodus, žvejybos ir akvakultūros produktų, kurie gauti taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų;
 • skatinti kokybę ir pridėtinę vertę sudarant palankesnes sąlygas žvejybos ir akvakultūros produktų pateikimui ir pakavimui.
Galimi pareiškėjai
 
Paraiškas gali teikti:
 • žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinė veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;
 • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija, arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;
 • labai maža, maža arba vidutinė įmonė, užsiimanti akvakultūra, žvejybos ar akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse ir atitinkamai turinti:
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, kuris leidžia vykdyti akvakultūros veiklą;
  • arba VMVT suteiktą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą ar registravimą;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Paramos intensyvumas
 
Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 100 tūkst. Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui yra 50 tūkst. Eur.
 
Paramos intensyvumas priklauso nuo to, kas teikia paraišką: jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija, kompensuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, gamintojų organizacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujančios gamintojų organizacijos patikros tinkamos finansuoti išlaidos bus kompensuojamos iki 75 proc., žuvininkystės įmonės – 50 proc.
 
Atrankos kriterijai
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai
 • Kai pareiškėjas yra žuvininkystės įmonė, kuri užsiima daugiau nei viena žuvininkystės sektoriaus veikla, arba kai pareiškėjas yra žuvininkystės sektoriaus asociacija, pareiškėjo ar partnerio nariai, kurie paramos paraiškoje nurodomi kaip projekto dalyviai, užsiima skirtingomis žuvininkystės sektoriaus veiklomis:
  • 2 veiklos – suteikiama 20 balų;
  • 3 ir daugiau veiklų – suteikiama 30 balų.
 • Bendros realizuotos žuvininkystės produkcijos vertės arba kiekio augimas po projekto įgyvendinimo laikotarpio. Vertinamas pareiškėjo ir partnerio, jeigu paramos paraiška teikiama su partneriu, narių, dalyvaujančių projekte, ar žuvininkystės įmonės, kai pareiškėja yra žuvininkystės įmonė, bendros realizuotos žuvininkystės produkcijos vertės arba kiekio po projekto įgyvendinimo laikotarpio pokytis. Jeigu pareiškėjas įsipareigoja, kad po projekto įgyvendinimo laikotarpio bendra realizuotos žuvininkystės produkcijos vertė arba kiekis išaugs:
  • bent 5 proc. – suteikiama 20 balų;
  • bent 10 proc. – suteikiama 30 balų;
  • bent 15 proc. – suteikiama 40 balų.
 • Pareiškėjo dalyvavimo tarptautinėse parodose pristatant savo veiklą ir produkciją patirtis arba projekto tikslas – sukurti prekės ženklą, logotipą arba pakuotės dizainą (balai nesumuojami):
  • 1 kartas – suteikiama 10 balų;
  • 2 kartai – suteikiama 20 balų;
  • 3 ir daugiau kartų – suteikiama 30 balų;
  • arba projektu siekiama sukurti prekės ženklą, logotipą arba pakuotės dizainą – suteikiama 30 balų.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.
 
Paraiškų teikimo tvarka
 
Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 30 d. 08:59