Renkamos paraiškos papildomo bičių maitinimo išlaidoms kompensuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.09

Renkamos paraiškos papildomo bičių maitinimo išlaidoms kompensuoti

Renkamos paraiškos papildomo bičių maitinimo išlaidoms kompensuoti
Šiuo metu paraiškas kviečiami teikti bitininkai, norintys iš dalies kompensuoti bičių papildomo maitinimo išlaidas.
 
Paraiškos pagal Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles bus priimamos iki rugsėjo 15 d. Tie bičių laikytojai, kurie dėl objektyvios svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.) vėluos pateikti paraišką, turės galimybę ją teikti iki rugsėjo 29 d., kartu pateikdami prašymą ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus.
 
Šiuo paraiškų rinkimo etapu bus laukiamos bičių laikytojų paraiškos iš dalies atlyginti išlaidas, tiesiogiai susijusias su papildomu bičių maitinimu, kai įsigyjamas įprastinis, ekologiškas cukrus arba invertuotasis cukraus sirupas.
 
Šiai veiklai įgyvendinti 2018 metais skirta 580 tūkst. Eur.
 
Numatyti kompensacijos dydžiai – ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą, arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip  už 10 kg cukraus/ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui. Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.
 
Bičių laikytojai, deklaravę  bičių šeimų skaičių, su cukraus pirkimo dokumentais turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 13 d. 15:36