Renkamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę „Gamybos ir prekybos planai“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.03.05

Renkamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę „Gamybos ir prekybos planai“

Renkamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę „Gamybos ir prekybos planai“
Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Gamybos ir prekybos planai“.
 
Paramos paraiškos pagal šią priemonę renkamos nuo vasario 15 d. iki kovo 26 d., jas gali teikti Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija ir akvakultūros produktų gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija.
Paramos tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.
 
Didžiausia galima paramos žuvininkystės projektui suma yra 250 tūkst. eurų per metus. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Registruotu paštu teikiama paramos paraiška ir (arba) su ja susiję dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo grafike nurodytą dieną.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 5 d. 11:25