Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.02

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai

Renkamos paraiškos ekonominės veiklos plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d. renka paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,3 mln. eurų paramos lėšų.
 
Pagal šią KPP veiklos sritį kaimo gyventojai, ūkininkai arba privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės) gali kreiptis paramos ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Atkreipiamas dėmesys, kad parama bus skiriama jau veikiančių ūkio subjektų ekonominės veiklos plėtrai, t. y. parama neskiriama naujai įkurtiems ūkio subjektams.
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Primename, kad parama naujuoju finansiniu laikotarpiu skiriama įgyvendinti projektams, surinkusiems minimalų privalomą balų, taikomų už atitiktį priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, skaičių. Nesurinkusios privalomo minimalaus atrankos balų skaičiaus paraiškos toliau nevertinamos. Jeigu prašoma paramos suma viršija skirtą sumą, sudaroma pirmumo gauti paramą eilė. Pirmenybė teikiama daugiausia balų surinkusioms paraiškoms.
 
Paraiškos priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:45