Renginiai galės būti vykdomi nuotoliniu būdu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.01.27

Renginiai galės būti vykdomi nuotoliniu būdu

Renginiai galės būti vykdomi nuotoliniu būdu
Atsižvelgdama į šalyje susiklosčiusią situaciją dėl karantino ir jo metu įvestus ribojimus gyventojams, Žemės ūkio ministerija tikslina teisės aktus, kuriuose numatyti reikalavimai paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus, susijusius su mokymais, konsultavimu, informaciniais renginiais, viešinimo renginiais. Šią savaitę buvo pakoreguotos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) administravimo taisyklės dėl renginių vykdymo pagal KPP veiklos sritis „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ ir „LEADER programa“, anksčiau buvo pakeistos ir su viena iš šių veiklos sričių susijusios taisyklės.
 
Pakoreguotose administravimo taisyklėse nustatyta, jog karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės metu mokymai, konsultavimas, informaciniai renginiai, viešinimo renginiai ir panaši veikla pagal minėtas KPP veiklos sritis gali būti vykdoma nuotoliniu būdu, tačiau turi būti įmanoma patikrinti renginio įvykimo faktą, renginio dalyvių skaičių, konsultavimo paslaugų suteikimo faktą, taip pat užtikrinti turinio kokybę – visa ši informacija turės matytis konsultavimo paslaugų teikėjų pateiktame mokėjimo prašyme.
 
Patikslintos buvo ir KPP priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklės, kuriose patikslintas reikalavimas konsultavimo paslaugų tiekėjams dėl konsultavimo paslaugų teikimo esamu karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės laikotarpiu konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, jeigu įmanoma patikrinti konsultavimo paslaugų suteikimo faktą ir užtikrinti turinio kokybę.
 
Su pakeistomis KPP administravimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
 
Patikslintas KPP priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisykles galite rasti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. sausio 27 d. 11:46