Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.12

Remiamos investicijos į laivą ir žvejybos įrankius

Remiamos investicijos į laivą ir žvejybos įrankius
Nuo gegužės 8 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki liepos 7 d.
 
Šia priemone remiamos investicijos į laivą ir žvejybos įrankius, kurių tikslas – mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą bei investicijos į energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus ir sistemas. Remiami ir tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis.
 
Dėl paramos kviečiamos kreiptis įmonės, nuosavybės teise valdančios žvejybos laivą (-us) ir vykdančios verslinę žvejybą tolimuosiuose jūrų vandenyse ir (arba) Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną ir (arba) Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir (arba) vidaus vandenyse. Šios įmonės atitinkamai turi turėti perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse ir (arba) perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir (arba) perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.
 
Priemonei įgyvendinti skiriama 200 tūkst. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 100 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, intensyvumas taikomas iki 30 proc., o projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 12 d. 09:43