Remiamos investicijos į akvakultūrą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.21

Remiamos investicijos į akvakultūrą

Remiamos investicijos į akvakultūrą
Nuo balandžio 18 d. iki birželio 16 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal dvi Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemones, kuriomis remiamos investicijos į akvakultūrą.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą
 
Labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra, gali kreiptis paramos pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Paramos lėšomis remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą bei akvakultūros įmonės modernizavimą, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad besikreipiančios įmonės turi būti užregistruotos ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.
 
Paramos lėšomis finansuojamos tik tiesiogiai su remiama veikla susijusios, pagrįstos išlaidos, tokios, kaip. ir statinio statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto ar statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimo bei pertvarkymo ir kitos išlaidos, kai naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 2 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 75 000 Eur. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didelėms įmonėms įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Remiamos investicijos į akvakultūrą
 
Pagal priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją)“ kviečiamos kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.
 
Paramos lėšomis remiamos investicijos, kuriomis siekiama įvairinti akvakultūros produkciją ir auginamas rūšis, modernizuoti akvakultūros ūkius (įskaitant darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą), gerinti akvakultūros produktų kokybę, įvairinti pajamas plėtojant papildomą veiklą. Taip pat finansuojamas esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą bei remiamos investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai.
 
Priemonei įgyvendinti šiais metais skiriama 7 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 500 000 eurų. Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didelių įmonių įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas yra iki 30 proc. Vėlgi atkreiptinas dėmesys, kad likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 21 d. 10:01