Remiamos investicijos didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.13

Remiamos investicijos didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę

Remiamos investicijos didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę
Nuo liepos 10 d. iki rugsėjo 22 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Pagal priemonę remiamos investicijos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti, visų pirma perdirbant (pvz., technologinių inžinerinių sistemų įrengimas), vykdant rinkodarą ir (ar) tiesioginę prekybą (pvz., dalyvavimas mugėse ir parodose, reklaminės medžiagos parengimas, interneto tinklalapio parengimas, palaikymas). Taip pat remiamos investicijos sugauto laimikio kokybei išsaugoti, pagerinti (pvz., konteinerių, sugautų žuvų iškrovimui skirtų priemonių įsigijimas) bei veiklai, skirtai nepageidaujamos priegaudos panaudojimui. Parama skiriama ir inovacinėms investicijoms į laivus siekiant išsaugoti sužvejotos žuvies vartojamąsias savybes ir (arba) gerinti kokybę.
 
Teikti paraišką kviečiamos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną), tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse, perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Paramos taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), atitinkančios prieš tai išvardintus reikalavimus.
 
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau tokiais atvejais, kai įmonės negali būti laikomos labai mažomis, mažomis ar vidutinėmis, intensyvumas taikomas iki 30 proc. Projektui, kurį įgyvendina pareiškėjas, vykdantis mažos apimties priekrantės žvejybą (kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 3 straipsnio 2 dalies 14 punkte), arba kooperatinė bendrovė, kurios visi nariai vykdo mažos apimties priekrantės žvejybą, suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Priemonei įgyvendinti šiais metais skiriama 3,5 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 mln. eurų. Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.).
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 14 d. 11:18