Remiamas kokybiškų produktų gaminimas ir auginimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.29

Remiamas kokybiškų produktų gaminimas ir auginimas

Remiamas kokybiškų produktų gaminimas ir auginimas
Nuo rugpjūčio 1 d. kviečiame kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos bus priimamos iki spalio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Paramos gali kreiptis aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai). Šiam paraiškų rinkimui skirta 214 735 Eur paramos lėšų.
 
Remiamos veiklos sritys
 
Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:
  • ekologiškų produktų kokybės sistemoje;
  • ES kokybės sistemoje;
  • nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje (NKP kokybės sistemoje).
 
Didžiausia galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams siekia 2 998 Eur, ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2 776 Eur, NKP kokybės sistemos dalyviams – 2 895 Eur per metus. Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.
 
Paramos lėšomis gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytos kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos. Taip pat finansuojamos kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
 
Paraiškų atrankos kriterijai
 
Atsižvelgiant į atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama.
 
Paraiškų atrankos pirmumo kriterijai:
  • Ūkio ekonominis dydis. Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 Eur įskaitytinai, suteikiama 50 balų, jei didesnis kaip 8 000 Eur, suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo / asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas tai patvirtinantis rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 3 d. 16:42