Remiamas akvakultūros produktų perdirbimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.08

Remiamas akvakultūros produktų perdirbimas

Remiamas akvakultūros produktų perdirbimas
Nuo gegužės 7 d. akvakultūros sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. programos priemonę „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (supaprastinta parama).
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki liepos 5 d. Skyrių kontaktai čia.
 
Paramos gali keiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priede), užsiimančios arba planuojančios užsiimti žvejybos, akvakultūros produktų perdirbimu. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas paraiškas gali teikti tik individualiai be partnerių.
 
Parama skiriama investicijoms, kurios prisideda prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo (įskaitant atliekų apdorojimą), gerina saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygas bei investicijoms, kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, procesus arba valdymo ir organizavimo sistemas. Taip pat gali būti remiamas ekologinės akvakultūros produktų perdirbimas, sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas ir šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 1 mln. eurų. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 50 000 Eur, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o likusį projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 10 d. 16:30