Remiama mokslininkų ir žvejų partnerystė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.10.24

Remiama mokslininkų ir žvejų partnerystė

Remiama mokslininkų ir žvejų partnerystė
Iki gruodžio 15 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“.
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje, – taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis. Taip pat su minėtais tyrimais susiję duomenų rinkimas ir tvarkymas, bandomieji projektai, žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, seminarai ir geroji praktika.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad projektą gali įgyvendinti ne mažiau kaip 2 subjektai (pareiškėjas ir projekto partneris (-riai), kurie pasirašo jungtinės veiklos sutartį).
 
Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis. Šių pareiškėjų partneriais gali būti:
  • verslinės žvejybos įmonių asociacijos;
  • įmonės, vykdančios verslinę žvejybą:
    • Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
    • Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
    • tolimuosiuose žvejybos rajonuose ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
    • vidaus vandenyse ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.
Taip pat paraiškas gali teikti verslinės žvejybos įmonių asociacijos. Šių pareiškėjų partneriais gali būti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat mokslininkai ir (arba) tyrėjai.
 
Minėtos verslinės žvejybos įmonių asociacijos ir projekte dalyvaujantys mokslininkai, tyrėjai taip pat turi atitikti priemonės įgyvendinimo taisyklėse išvardintas sąlygas.
 
Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (75 proc.) ir valstybės biudžeto (25 proc.). Didžiausia galima paramos suma projektui yra 70 000 Eur, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 24 d. 15:08