Rekreaciniai projektai miškuose nuolat tikrinami
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.18

Rekreaciniai projektai miškuose nuolat tikrinami

Rekreaciniai projektai miškuose nuolat tikrinami
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad asmenys, gavę paramą rekreacinės viešojo naudojimo infrastruktūros miškuose įrengimui ir atnaujinimui, privalo tinkamai prižiūrėti įgyvendintus ir dar įgyvendinamus projektus.
 
Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimui ir atnaujinimui 2014-2020 m. laikotarpiu parama skiriama pagal priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. 2007-2013 m. laikotarpiu parama skirta pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Siekdama patikrinti prisiimtų įsipareigojimų laikymąsi, NMA kasmet vykdo šių projektų patikras. Vien šiemet jau patikrinta virš 100 projektų – visi projektai, kurie yra užbaigti ir kurių priežiūros laikotarpis dar nėra pasibaigęs.  44 iš jų nustatyti pažeidimai -  trūkstamos arba sugadintos investicijos, neprižiūrima teritorija, nesudarytos galimybės infrastruktūra naudotis visuomenei. Paramos gavėjams už įsipareigojimų nevykdymą gresia sankcijos, kurių griežčiausia – paramos lėšų susigrąžinimas. Patikros bus tęsiamos ir toliau – tikrinama informacija pagal pateiktus mokėjimo prašymus, reaguojama į žiniasklaidos ar visuomenės pranešimus. 
 
NMA primena, kad paramos gavėjai įsipareigojimų laikotarpiu privalo tinkamai prižiūrėti miškų infrastruktūros objektus (nutiesti takai turi būti neapžėlę, pavėsinės, atrakcionai – nesulaužyti, šiukšlės išvežtos ir pan.). Paramos lėšomis įgyvendinti projektai turi būti laisvai prieinami visuomenei, tinkamai viešinami.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad įsipareigojimų kontrolę NMA atlieka remdamasi įgyvendinimo taisyklių, apibrėžiančių paramos teikimo tvarką, nuostatomis. Atsižvelgiant į NMA nustatytus pažeidimus, paramos teikimo tvarka sugriežtinta. Pavyzdžiui, šiais metais renkamoms paraiškoms nustatyti detalesni objektų priežiūros reikalavimai, sugriežtinta sankcijų tvarka.  
 
Kviečiame Lietuvos gyventojus, pastebėjus, kad paramos lėšomis miškuose įrengti objektai (stalai, pavėsinės ir kt.) yra sulūžę, sutrūniję, aikštelės užžėlusios piktžolėmis ar krūmais, paliktos šiukšlė ir pan., pranešti NMA „Pasitikėjimo linija“. Pasitikrinti vietas, kuriose įgyvendinti viešojo naudojimo rekreacinės infrastruktūros projektai, galima NMA sukurtame žemėlapyje.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 18 d. 09:05