Rekreaciniai projektai bus griežtai tikrinami
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.18

Rekreaciniai projektai bus griežtai tikrinami

Rekreaciniai projektai bus griežtai tikrinami
Rugpjūčio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra organizavo apskritojo stalo diskusiją su miškininkystės sektoriaus atstovais. Viena iš pagrindinių aptartų aktualijų – parama miškų rekreacinei infrastruktūrai. Kviečiame susipažinti su pagrindinėmis įžvalgomis, susijusiomis su šios paramos administravimo patirtimi.
 
„Jau tradicija tapo, kad bent kartą per metus susitinkame siaurame rate, aptarti paramos miškininkystei aktualijų, kartu - NMA ir miškininkystės sektoriui atstovaujančių socialinių partnerių bendradarbiavimo“, - renginį pradėjo NMA direktorius Erikas Bėrontas. Pasak jo, šįkart susitikta siekiant ne tik aptarti pirmuosius naujojo paramos laikotarpio rezultatus, bet ir iš anksto užbėgti už akių galimoms problemoms, surasti vaistus nuo jau kilusių skaudulių.
 
Renginio metu pranešimą pristatė ir Lietuvos miškų savininkų asociacijos vadovas Algis Gaižutis, pateikęs sektoriaus atstovų pastebėjimus ir pasiūlymus dėl paramos teikimo tobulinimo. „Tikimės, kad ši diskusija padės inicijuoti teisės aktų pokyčius bei užtikrinti tinkamą paramos panaudojimą“, - sakė jis.
 
Bus atliktos visų 2007-2013 m. projektų patikros
 
Diskusijos metu nemažas dėmesys skirtas paramos miškų rekreacinei infrastruktūrai projektams – artimiausiu metu bus atliktos visų jų patikros.
 
Pastaruoju metu NMA gavo nemažai pranešimų, kad paramos lėšomis 2007-2013 m. įgyvendinti rekreacinės infrastruktūros projektai miškuose yra visuomenei netinkami naudotis, blogos būklės, neprižiūrimi. Praėjusį mėnesį į dalies projektų patikras vyko ir NMA vadovybė. Išvykimų metu buvo nustatyta nemažai pažeidimų, tad, atsižvelgiant į pastebėjimus, šiais ir kitais metais pavesta atlikti visų šios priemonės projektų patikras vietoje.
 
Projektus planuojama kasmet tikrinti ir vėliau. Nustačius įsipareigojimų nevykdymą (projekto vieta ar investicijos neprižiūrimos, ar visuomenė negali laisvai naudotis sukurta rekreacine infrastruktūra, ar kt.), bus taikomos sankcijos. Pažymėtina, kad daugelio projektų priežiūros laikotarpis dar nesibaigė, tad būtina užtikrinti, kad jie būtų tinkami visuomenei lankytis.
 
Naujuoju laikotarpiu parama rekreacinei infrastruktūrai skiriama pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Paraiškos šiai veiklai finansuoti priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Ketinantieji kreiptis paramos turėtų atkreipti dėmesį į NMA specialistų pastebėjimus, susijusius su ankstesne šios paramos administravimo patirtimi.
 
Būtina atitikti paramos tikslus
 
Vertinant paraiškas, bus atsižvelgta į planuojamo įgyvendinti projekto vietą, pavyzdžiui, ar yra privažiavimas iki pat projekto vietos, lankytinų objektų (piliakalnių, upių, ežerų ir pan.).
 
Svarbu tai, kad dalyvaujantieji šios priemonės viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo veikloje įsipareigoja leisti visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis paramos lėšomis sukurta rekreacine infrastruktūra miškuose. Atsižvelgiant į ankstesniajame laikotarpyje įgyvendintų projektų pavyzdžius, akivaizdu, kad dalis projektų nepasiekė priemonės tikslų. Jie įgyvendinti nepopuliariose, atokiai nuo lankomų vietų ar net pareiškėjo privačios nuosavybės kaimynystėje. Todėl šiuo laikotarpiu bus skiriamas dėmesys projekto įgyvendinimo lokacijai.
 
Projektai įsipareigojimų laikotarpiu – prižiūrimi
 
Paramos gavėjas įsipareigojimų laikotarpiu privalo prižiūrėti miškų infrastruktūros objektus (nutiesti takai turi būti neapžėlę, pavėsinės, atrakcionai – nesulaužyti, šiukšlės išvežtos ir pan.). Priešingu atveju bus taikomos sankcijos.
 
Kaip jau minėta, siekiant įsitikinti projektų gyvybingumu, NMA planuoja kasmet atlikti patikras vietoje. Taip pat įgyvendinti infrastruktūros projektai miškuose bus pažymėti žemėlapyje (jį galima rasti NMA interneto svetainėje https://www.nma.lt/index.php/statistikos-zemelapis/6886), kad juos aplankę žmonės galėtų ten praleisti laisvalaikį.
 
Viena iš galimų sankcijų – paramos lėšų susigrąžinimas. Paramos lėšos gali būti susigrąžintos, jei paramos gavėjas nevykdo reguliarios projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų projekto įgyvendinimą, kaip numatyta paramos paraiškoje, taip pat kitų įsipareigojimų.
 
Užaukštintos finansuojamų išlaidų kainos
 
Planuojant projekto išlaidas, būtina laikytis racionalaus lėšų panaudojimo principo – įsigyjamų investicijų kaina turi būti ne didesnė už įprastą rinkos kainą. Konkrečios investicijos kainą būtina pagrįsti pateikiant ne mažiau nei 3 komercinius pasiūlymus.
 
Siekiant užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, bus tikrinamas investicijų pagrįstumas, atitikimas vidutinėms rinkos kainoms, todėl komercinių pasiūlymų pateikimas nėra savaiminis garantas, kad nurodyta investicijų suma bus pilnai finansuota. Taip pat bus prašoma komercinius pasiūlymus detalizuoti, nurodant medžiagiškumą, pateikiant brėžinius, vizualizacijas ir kt.
 
Diskusijos metu socialiniams partneriams buvo pristatyti NMA siūlomi veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti efektyvų skirtos paramos panaudojimą. 
 
Kviečiame susipažinti su renginio pranešimais:
 
Naudinga informacija (veiklos sritis „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“):
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 18 d. 08:51