Rekreacinė miško infrastruktūra – prieinama visuomenei
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.09.08

Rekreacinė miško infrastruktūra – prieinama visuomenei

Rekreacinė miško infrastruktūra – prieinama visuomenei
Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai, paramos lėšas investavę į miškų rekreacinę infrastruktūrą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, turėtų neužmiršti prisiimtų įsipareigojimų. Dalyvaujantieji šios priemonės veikloje įsipareigoja leisti visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis paramos lėšomis sukurta rekreacine infrastruktūra miškuose. Ji turi būti prižiūrima ir tinkama naudoti.
 
KPP priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ tikslas – įgyvendinti aplinkosaugos tikslus, gerinti aplinkos, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio kokybę, didinti miško visuomeninę estetinę vertę, plėtojant rekreacinę infrastruktūrą. Pagal šią priemonę privačių miškų savininkams ir valstybinių miškų valdytojams kompensuojama iki 90 proc. projektui įgyvendinti tinkamų išlaidų. Paramos gavėjai gražindami miškus įsipareigoja leisti visuomenei laisvai ir nemokamai naudotis sukurta rekreacine infrastruktūra. Kaip vykdomi šie ir kiti įsipareigojimai, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai tikrina atlikdami patikras vietoje. Patikros atliekamos pateikus mokėjimo prašymus, taip pat įgyvendinto projekto priežiūros laikotarpiu. NMA penkerius arba septynerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo datos turi teisę tikrinti, ar paramos gavėjas laikosi paramos sutartyje numatytų sąlygų.
 
Pasitaiko atvejų, kai miškų valdytojai nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Pavyzdžiui, atliekant patikras nustatoma, kad pažintiniai keliai apžėlę, įrenginiai vaikų žaidimų aikštelėse aplūžę, automobilių stovėjimo aikštelės apleistos ir pan. Žinių, kad kai kurie paramos lėšomis įrengti miškų rekreacinės infrastruktūros objektai yra netinkami naudoti, NMA gauna ir „Pasitikėjimo linija“.
 
Paramos gavėjams už įsipareigojimų nevykdymą gresia sankcijos, kurių griežčiausia – paramos lėšų susigrąžinimas. Paramos lėšos gali būti susigrąžintos, jei paramos gavėjas nevykdo reguliarios projekto įgyvendinimo stebėsenos, kad užtikrintų projekto įgyvendinimą, kaip numatyta paramos paraiškoje, taip pat kitų įsipareigojimų.
 
Vertėtų priminti, kad projektą įgyvendinantys paramos gavėjai turi laikytis verslo plane numatytų investicijų. Bet kokie, net ir nedideli, nukrypimai nuo plano turi būti derinami iš anksto su NMA projektus administruojančiais specialistais.
 
Per visą KPP įgyvendinimo laikotarpį pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ pateikta beveik 1 tūkst. paraiškų, kuriose prašoma paramos suma viršija 25,6 mln. Lt (7,4 mln. Eur).
 
Daugiau informacijos apie įsipareigojimus pagal KPP priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ pateikta priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Jas rasite paspaudę šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 8 d. 16:18