Reikalavimai dėl augalų apsaugos produktų naudojimo žalinimo plotuose
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.06.08

Reikalavimai dėl augalų apsaugos produktų naudojimo žalinimo plotuose

Reikalavimai dėl augalų apsaugos produktų naudojimo žalinimo plotuose
Pareiškėjai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Primename, jog EASV plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.
 
Žalinimo išmoka skiriama kiekvienam pareiškėjui už trijų pagrindinių žalinimo reikalavimų laikymąsi: pasėlių įvairinimą, ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) išskyrimą, turimų daugiamečių pievų ir ganyklų plotų išlaikymą.
 
Augalų apsaugos produktai naudojami augalams ar augaliniams produktams apsaugoti nuo visų kenksmingųjų organizmų (augalų ligų sukėlėjų, parazitų ir kitų kenkėjų) arba užkirsti kelią tokių organizmų veikimui, veikti augalų gyvybinius procesus, augaliniams produktams konservuoti, nereikalingiems augalams naikinti.
 
Augalų apsaugos produktus draudžiama naudoti: pūdymui, iš kurio einamaisiais metais negaunama produkcijos ir kurio 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto; azotą kaupiantiems augalams, nurodytiems klasifikatoriaus II, III grupėse ir deklaruotinais kodu BMI, kurių 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto. Augalų apsaugos produktus taip pat draudžiama naudoti posėliui arba žoliniui įsėliui, kurio 1 m2 atitinka 0,3 m2 EASV ploto, o draudimas galioja nuo einamųjų metų rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d. arba posėlio ir įsėlio išlaikymo laikotarpiais (kai išlaikoma trumpiau, nei nurodyta taisyklėse, bet ne trumpiau negu 8 savaites).
 
Pagrindinės deklaruojamos augalų rūšies plotuose, kai juose įsėtas įsėlis, augalų apsaugos produktus naudoti leidžiama.
 
Žemės ūkio veiklos valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų turi laikytis žemės ūkio veiklos subjektai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Taip pat šie reikalavimai aktualūs pareiškėjams pagal kai kurias miškų priemones.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš pixabay.com
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 8 d. 13:21