Reikalavimai deklaruojant pūdymo plotus (papildyta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.23

Reikalavimai deklaruojant pūdymo plotus (papildyta)

Reikalavimai deklaruojant pūdymo plotus (papildyta)
Siekiantiems gauti išmokas už deklaruotus pūdymo plotus pareiškėjams primename svarbius įsipareigojimus. Paminėtina, kad deklaruojantys pūdymų plotus pareiškėjai šiais metais priskiriami rizikingų pareiškėjų kategorijai.
 
Deklaruojant pūdymą, būtina užtikrinti, kad nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. šiame plote nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti, t. y. juodajame pūdyme nebūtų vykdoma sėja, nebūtų auginamas ar nuimamas derlius, žaliajame pūdyme nebūtų ganomi gyvuliai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės susmulkinimą ir įterpimą į dirvą, arba auginami kiti nei žoliniai (deklaruojami klasifikatoriaus III grupėje ir kodais GPŽ, GPA) augalai.
 
Taip pat juodasis pūdymas turi būti periodiškai įdirbamas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydinčių piktžolių, o žaliajame pūdyme dirvos struktūrai gerinti skirti žoliniai augalai į dirvą turi būti įterpiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. – prieš įterpiant į dirvą nuimti šių augalų derlių draudžiama.
 
Pareiškėjai turi laikytis geros agrarinės būklės reikalavimų dėl juodojo pūdymo: ariamojoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą (išskyrus juodąjį pūdymą ekologinių laukų apsaugos juostose) iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.
 
Jei pūdymas naudojamas EASV užskaitai, jame draudžiama naudoti augalų apsaugos priemones laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. Pūdymas, iš kurio einamaisiais metais negaunama produkcijos, 1 m2 atitinka 1 m2 EASV ploto.
 
Primename, kad apie įvykdytus įsipareigojimus galima pranešti naudojantis mobilia programėle „NMA agro“.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 24 d. 14:22